පහේ පන්තියෙන් ඉහලට පාස් වීමත් සමගම අද සිදුවෙන බ්ලොග් කට්ටක අවසානය - End of an era!

කතන්දර

මළා තමයි..! - When you reach the end of the road

කතන්දර

වෘෂණ කෝෂ ඉවත් කරන ලද ගායකයෝ - Castrati singers

කතන්දර

දොස් පිරි, දොස්-තරයෙක් ගේ කතාවක් - What's up doc?

කතන්දර

බ්ලොග්කාරයෙක් වයිෆරේ ගේ කතාවක් සහ ඒ බ්ලොග්කාරයාගේ මතකයන් සමගින් තත්කාලීන කේස් එකකට සම්බන්ධ කතන්දර කීපයක ආරම්භය - Here we go!

කතන්දර

කෙල්ල ගේ ගෙදරින් අහන්නට කොල්ලන් බය ඇයි? - Meet the parents (Sri Lankan Version)

කතන්දර

පරණ බඩු සහ අළුත් බඩු - Old is gold?

කතන්දර

වැටකොළු, පතෝල කතන්දරයක් - Hidden treasure!

කතන්දර

හොඳයි කොරලා කෝ බලමු එහෙනං - Who dares wins..!

කතන්දර

ගණංකාර කතන්දර දෙකහමාරක්

කතන්දර

කඹේ පාගපු ගොනා ගැන කතන්දරයක්

කතන්දර

අඩෝ මරක්කලයා! - Hey you seafarer!

කතන්දර

නපුරු පෙම්වතෙකු ගේ චූල්ල කතා වස්තුව - Cruelty defined!

කතන්දර

සිංහල ළමයින් ට දෙමල ආරේ නම්? - Is this a new trend?

කතන්දර

නිරුවත් රූමතියෝ - Naked Beuties

කතන්දර

විජ්ජාවෙන් හොඳම විජ්ජාව ගැලවිජ්ජාව! - Gelavijja Stage Drama by Nishman Ranasinghe

කතන්දර

කඩල ආච්චී - Gram seller

කතන්දර

දුක යනු කුමක්ද? - No time to do anything!

කතන්දර

සීයලා තුන් දෙනා ගේ චූ සහ කක්කා කතාව – A geriatric joke

කතන්දර

කයි කතන්දර ලිවීමත් කලාවක් ද? - How to become an artiste?

කතන්දර