ඩිෂ් ටීවී ගැන දැන ගනිමු - A to Z Guide to dishtv

ඉලෙක්ට්‍රොනික් Lab

ෆ්‍රීලාන්සින් කරන්නේ කොහොමද - පටන්ගැන්ම | How to start freelancing

ඉලෙක්ට්‍රොනික් Lab

රු. ලක්ෂ පහක් ෆ්‍රී-ලාන්සින් හරහා සෙවීමට උර දුන් PHP+MySql

ඉලෙක්ට්‍රොනික් Lab

අඩු මුදලට ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ටැබ් එකක් - Huawei Ideos S7

ඉලෙක්ට්‍රොනික් Lab

අපි නොදන්න ඉංගිරිසි!! අපි නොදන්න Java, PHP, MySql සහ තව බොහෝ දේ...

ඉලෙක්ට්‍රොනික් Lab

සෙල්ලම් හෙලිකොප්ටරේ අකීකරුද? මෙල්ල කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි!!

ඉලෙක්ට්‍රොනික් Lab

ඔබේ නිවසේ විදුලි පද්ධතිය ගැන ඔබ දැනුවත්ද??

ඉලෙක්ට්‍රොනික් Lab

Car Stereo එකක් වාහනයකට සම්බන්ධ කරගන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි!

ඉලෙක්ට්‍රොනික් Lab

මල්ටි මීටරය සෙල්ලම් බඩුවක් වෙලාය!! බවුත් එකේ මළකඩ, සකර් එකද වැඩ නැත!!

ඉලෙක්ට්‍රොනික් Lab

මසකට රු. 50,000ක්!! අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් සෙවීමේ සත්‍යය කතාවක්!!!

ඉලෙක්ට්‍රොනික් Lab

සත පහක් වත් වියදම් නොකර පරිපථ නිර්මාණය කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි!!

ඉලෙක්ට්‍රොනික් Lab

රූපවාහිනි හා කැසට් රේඩියෝ යන්ත්‍රයන්හි දක්නට ලැබෙන දෝෂ හා ඒවාට පිලියම් මෙන්න...

ඉලෙක්ට්‍රොනික් Lab

රැක ගත යුතු නමුත් සගවා නොගත යුතු දැනුම...

ඉලෙක්ට්‍රොනික් Lab

230V විදුලියෙන්ම දුරස්ථ පාලක සංවේදී පරිපථය බලගන්වන්නේ මෙහෙමයි!!!

ඉලෙක්ට්‍රොනික් Lab

TV දුරස්ථපාලකයකින් 230V විදුලි උපකරණයක් හසුරවමු - Part 2

ඉලෙක්ට්‍රොනික් Lab

TV රිමෝට් කන්ට්‍රෝලරයෙන් 230V බල්බ් දල්වමු. ෆෑන් ON/OFF කරමු.

ඉලෙක්ට්‍රොනික් Lab

ජංගම දුරකථනයට DTMF Decoder පරිපථය සම්බන්ධ කරන්නේ මෙහෙමයි!

ඉලෙක්ට්‍රොනික් Lab

ජංගම හෝ ස්ථාවර දුරකථනය දුරස්ථ පාලකයක් ලෙස භාවිතා කරමු. DTMF Based Remote Controller

ඉලෙක්ට්‍රොනික් Lab

සිංහල භාෂාවෙන් සම්බන්ධතාවය පවත්වාගෙන යාමට අංක එක ඇතුලත් කරන්න...

ඉලෙක්ට්‍රොනික් Lab

අදුර වැටෙද්දි 230V බල්බයක් ස්වයංක්‍රීයව දැල්වෙන පරිපථය..Dark activated 230V Bulb

ඉලෙක්ට්‍රොනික් Lab