[ඇනොනිමස්] සෝබිත සාදුගේ මැතිවරණ බණ II - මෛත්‍රි උපාසක මහත්තයා ඡන්ද හොයන්නේ කොහොමද?

ඇනෝනිමස් ආතල්

[ඇනෝනිමස්] ජනාධිපතිවරණය ගැන ජ්‍යෝතිර්වේදී ගරු චතුෂ තුෂර කුමාර කැකුළාවල මැතිතුමාගේ මතය

ඇනෝනිමස් ආතල්

[ඇනොනිමස්] සෝබිත සාදුගේ මැතිවරණ බණ

ඇනෝනිමස් ආතල්

[ඇනෝනිමස්] ගුවන්යානයක ගෙවුණු එක් බියකරු රාත්‍රියක් Mayday! Mayday!!

ඇනෝනිමස් ආතල්

[ඇනෝනිමස්] සයිලන්ට් සහන් කවුද? ඔහු දැන් කොහේද? A case of multiple personality disorder?

ඇනෝනිමස් ආතල්

[ඇනෝනිමස්] බේරේ වැව අයිනේ අඩි ගහන මාතලන්ගේ දේශපාලනය කුමක්ද? Politics of the drunks

ඇනෝනිමස් ආතල්

[ඇනෝනිමස්] ඔන්න ෂුකර්බර්ග් ගොයියාත් චම්පිට ඇරලාලු! About Facebook cases and Divorces

ඇනෝනිමස් ආතල්

[ඇනෝනිමස්] අහෝ! අහෝ! ගියා අප දමා - දමිත් කේතක බූරු ඇඳේ බබා An exit with a style

ඇනෝනිමස් ආතල්

[ඇනෝනිමස්] සංචාර: මීමුරේ ගම සහිත දුම්බර මිටියාවත පාදඩයන්ගෙන් බේරා ගනිමු!

ඇනෝනිමස් ආතල්

[ඇනෝනිමස්] මාතලන්ගේ උන්මාදය ජාතියේ උන්මාදයේම ප්‍රක්ෂේපණයක්ද?

ඇනෝනිමස් ආතල්

[ඇනෝනිමස්] ලැජ්ජයි මාලින්ද, ලැජ්ජයි මාලින්ද!

ඇනෝනිමස් ආතල්

[ඇනෝනිමස්] ලංකාද්වීපයේ මහා කවි විචාරක රාජයා බිහි වූ වගයි

ඇනෝනිමස් ආතල්

[ඇනෝනිමස්] බෞද්ධයෝ හා අබ-බෞද්ධයෝ

ඇනෝනිමස් ආතල්

[ඇනෝනිමස්] පානදුරේ No-Limit ආයතනයත් අබ සරණ යයි

ඇනෝනිමස් ආතල්

[ඇනෝනිමස්] ජාතිවාදී මනස කැළඹවූ ඉමේජයක් හා ජාතිවාදී මනස කැළඹවූ මිනිසෙක්

ඇනෝනිමස් ආතල්

[ඇනෝනිමස්] නැතිවූ දේපළ හා ජීවිත යළි ලබා දෙනවා; දැන් චූ කරල බුදියගන්න

ඇනෝනිමස් ආතල්

[ඇනෝනිමස්] කිරම විමලජෝති බබා, රිටිගල ජයසේන බබා, ජාති[ක]වාදී බබාලා, ඓහික බබලා, නිරාගමික බබාලා හා තවත් අය

ඇනෝනිමස් ආතල්

[ඇනෝනිමස්] මේ ඇවිලෙන්නේත් ගංගොඩවිල සෝම ඇවිලූ ගින්නමයි

ඇනෝනිමස් ආතල්

[ඇනෝනිමස්] මූ කවුද? මොනවද කරන්නෙ?

ඇනෝනිමස් ආතල්