පොඩි කාලේ ඉඳන්ම හැම වැඩක් බාගෙටම කරපු හැටි

අපරාජිතයා :::: Aparajithaya

මී කතුර..........

අපරාජිතයා :::: Aparajithaya

රෝස පාටට චූ කරලා තියනවාද..??

අපරාජිතයා :::: Aparajithaya

ගුරුවරියක් වෙනුවෙන්...

අපරාජිතයා :::: Aparajithaya

අගය කිරීමේ වටිනාකම.

අපරාජිතයා :::: Aparajithaya

මෙහෙම දෙයක් උනොත් ඔබ...???

අපරාජිතයා :::: Aparajithaya

අසේලයාගේ ඒක පාර්ශික ලව් එක

අපරාජිතයා :::: Aparajithaya

ශානකයාගේ වීර වික්‍රමය

අපරාජිතයා :::: Aparajithaya

ආයේමත් පටන් ගමු ඉතිං......

අපරාජිතයා :::: Aparajithaya

එය එසේ සිදුවිය...

අපරාජිතයා :::: Aparajithaya

ඔබ දුටු ඒ මුල් දිනේ....

අපරාජිතයා :::: Aparajithaya

උඹ එනවා නේද එදාට.....?

අපරාජිතයා :::: Aparajithaya

කෙල්ලෝ ඇයි මෙහෙම කරන්නේ කොල්ලන්ට..??

අපරාජිතයා :::: Aparajithaya

පොඩි හාමුදුරුවෝ.....

අපරාජිතයා :::: Aparajithaya

අවුරුද්දට අහස්‌ කූරු යවපු හැටියක්

අපරාජිතයා :::: Aparajithaya

සුබම සුබ මෙව්වා එකක් වේවා.......

අපරාජිතයා :::: Aparajithaya

මෙන්නෝ කට්ටිය ඉස්කෝලෙට ෆෝන් ගෙනල්ලෝ

අපරාජිතයා :::: Aparajithaya

ඒ දුක දන්නා අම්මා වරුමයි මතුයම් දිනයක බුදුවන්නේ.....

අපරාජිතයා :::: Aparajithaya

කොටුවෙන් ගත් වැල සීඩී

අපරාජිතයා :::: Aparajithaya

තේ පෙරන්නේ තේ ගොට්ටේන්ද....??

අපරාජිතයා :::: Aparajithaya