මගේ ශ්‍රාවිකාවක්™ දොරමඬලාවට කතාකලා

අංකල් මෛත්‍රිය - Uncle Maitreya

"තණ්හාව කවදාවත් නැතිකරන්න බෑ!" - මෛත්‍රී බුද්ධ යයි කියාගන්නා අඳබාල අං+කල් සිරිවර්ධන පවසයි

අංකල් මෛත්‍රිය - Uncle Maitreya

පොඩි එකාගෙ ලියුම

අංකල් මෛත්‍රිය - Uncle Maitreya

'අනුකරණැයන්හී නොයෙදීමැ පිණිසැයි' - මෛත්‍රී බුද්ධ කියගන්නා අංකල්ගේ ස්වයං ලිඛිතැ චරිතාපදානයැ

අංකල් මෛත්‍රිය - Uncle Maitreya

පානදුරාවාදය බුදු දහමට පටහැනියි - අංකල්ගේ අග්‍රශ්‍රාවක බුද්ද™ තිස්ස පවසයි

අංකල් මෛත්‍රිය - Uncle Maitreya

මෛත්‍රී බුද්ධ කියාගන්නා අංකල් පසුපස ඇති මහායාන සෙවනැල්ල

අංකල් මෛත්‍රිය - Uncle Maitreya

ලංකාවෙන් බිහිවූ මෛත්‍රීය බුද්ධ යැයි කියාගන්නා අංකල් කාලය™ පරාජය කර අතීතයට යාම

අංකල් මෛත්‍රිය - Uncle Maitreya

මෛත්‍රීය බුද්ධ යැයි කියාගන්නා සිරිවර්ධන අංකල්ගේ (අ)ධර්ම දේශනා දැක්වෙන පින්තූර

අංකල් මෛත්‍රිය - Uncle Maitreya

සුවර්ණාගේ ආයාචනය - මෛත්‍රිය බුද්ධ යැයි කියාගන්න අංකල්ගේ අතීතාවර්ජන

අංකල් මෛත්‍රිය - Uncle Maitreya

තිස්ස මගෙන් බණ අහල රහත් වෙලා මටම කෙලවනවා.

අංකල් මෛත්‍රිය - Uncle Maitreya

අංගුලිමාලට නිවනට යන පාර කියාදුන්නේ දිසාපාමොක් මිසක් ගෞතම බුදුන් නොවේ - අංකල් සිරිවර්ධන කියයි

අංකල් මෛත්‍රිය - Uncle Maitreya

ආහුනෙය්‍ය පාහුනෙය්‍ය.. ගාථාව වැරදියි !! - මෛත්‍රී බුද්ධ යයි කියාගන්නා අංකල් සිරිවර්ධන කියයි

අංකල් මෛත්‍රිය - Uncle Maitreya

බුදුරජාණන් වහන්සේට ගරු කරන්න එපා - ආචාර්ය තිස්ස සේනානායක පවසයි.

අංකල් මෛත්‍රිය - Uncle Maitreya

ශ්‍රී ලංකාවෙන් පහළවූ මෛත්‍රී බුද්ධ යැයි කියාගන්නා සිරිවර්ධන අංකල්ගේ දේශනා අඩංගු බ්ලොග් එක

අංකල් මෛත්‍රිය - Uncle Maitreya

සිරිහම්බබෝ බ්ලොග් සයිට් එක කපෝතියි

අංකල් මෛත්‍රිය - Uncle Maitreya

සෙක්ස් කරන ගමන් නිවන් දකින්න හදන මුග්ධතිස්ස

අංකල් මෛත්‍රිය - Uncle Maitreya

"අනිච්ඡ " ගැන නොදන්නා මුග්ධ තිස්ස මෛත්‍රී බුද්ද™ සාසනයේ විමලකීර්ති ලෙස යළි උපදී

අංකල් මෛත්‍රිය - Uncle Maitreya

මගේ වෙළඳ නාම

අංකල් මෛත්‍රිය - Uncle Maitreya

සමණළයා, ළමයා සහ පරබාස්වර මනස

අංකල් මෛත්‍රිය - Uncle Maitreya

෴ Let's Explore the truth (කිං සච්චං ගවේෂි) ෴ බුදු දහම නෙමෙයි

අංකල් මෛත්‍රිය - Uncle Maitreya