[366] ඔහිය පන්සලේ ගල් ගැසුනු රැයක් !

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[365] පස් කන්දට සුන්වූ රිලැක්සේෂන් එක (හෙවත් අනූ නවයෙන් අපව බේරුව ඔහිය පස් කන්ද )

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[364 ] හෝටන් තැන්නේ දූතයෝ සහ වැහි භූතයෝ

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[363] ඔබත් මෙහෙම නම් වෙන්න එපා

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[362] උඩ සිට පහලට

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[361] ඇඳුමද නිරුවත් වන තැන ……

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[360)] පලමු ඇස, දෙවෙනි ඇස සහ තෙවෙනි ඇස !

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[359] ආද⁣රේ දැනෙන්නෙ නැත්තන් උන්ට උගන්නන්න යන්න එපා

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[358] The Magic behind "Small Things"

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[357] "Gilrs Like You" නටන නංගිලාගේ වත ගොත

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[356] Love Actually (2003) සහ ආදරය !

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[355] කාට කාටත් තේරැම් ගැනීමට...

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[354] අසන්ධිමිත්තා - මගේ කියවා ගැනීම

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[353] චීස් නොමැති මී කතාවක් තිබිය හැකිද ? - Ben

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[352] කොහොමද ? UberEats එනකල් හිටිය නම්? තාම බඩගින්නේ

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[351] රත්තරන් වටින හිතවත්කම ..

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[350] කුණු නොතැකූ කලමණාකාර නෝනාට. .

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[349] තාරකා රාත්‍රිය සහ වින්සන්ට් වැන් ගෝ ගේ ආත්මය ....

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[348] දුම්රියේ දුටු ආඩම්බරකාර ලස්සන නංගීට

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[347] ඇත්තටම කණ්නාඩි දාගෙන උන්නේ නයි ඇන්ටිද ?

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~