ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර *රි (නරි) *ත්තා(මුත්තා)ට...! (16+)

sky dreams - ආකාස හීන

යකෝ එතකොට .....! ඒක මෙහෙමද.........? නැත්තං මේක එහෙමද?

sky dreams - ආකාස හීන

අල්ලපු ගෙදර කෙනාට පස්සා දොර (ගෙදර) ඇරීම....... {පැරණි රසාංගයක් - බල්ටි හා විසිල් සමඟ}

sky dreams - ආකාස හීන

තප්පුලන හා ගැල් අදින හරකුන් වෙත ආදරයෙනි.....!

sky dreams - ආකාස හීන

ඔන්න බබෝ බිල්ලා.....!

sky dreams - ආකාස හීන

ආණ්ඩු විරෝධී වීරයන්ට ප්‍රශ්නයක්.....!

sky dreams - ආකාස හීන

මර්වින් සහ බාලා මැරූ සංවේදී මිනිසුන්ට අපේ උත්තමාචාරය.....!

sky dreams - ආකාස හීන

ප්‍රේම කථාවක් ......!

sky dreams - ආකාස හීන

බොක්කේ දඩමස් ඇත්තවුන්ගේ හක්ක කුඩුවුණොත් මෙසේය......!

sky dreams - ආකාස හීන

කොටි කචල්ලෙක ගැන සදහම් පනිවිඩයක්

sky dreams - ආකාස හීන

ආණ්ඩුවට, විපක්ෂයට හා 'බුද්ධිමත්' ජනයාට ප්රිශ්න කිහිපයක්

sky dreams - ආකාස හීන

ආසනික්, ඩෙංගු, චැනල් 4, අලවේට්ටි, තහනම් උත්තේජක, කුඩු පොළු, කැම්පස් හා ආශ්චර්යය........

sky dreams - ආකාස හීන

Cause and Effect : හේතුඵල වාදයට නූතන සාක්ෂි

sky dreams - ආකාස හීන

ඒ විගඩම් නඩුව අවසානයේ දඩුවම් නියම කරන ලද්දේ ය : Posted on April 2, 2010 by beyondframe

sky dreams - ආකාස හීන

උපවාසවංශට ගඩාපි වැහීම හා එකට සරනා ගිජුලිහිණියෝ.......

sky dreams - ආකාස හීන

ඔබේ ප්‍රේම ලීලාවට පෙම් කරමි - I Love The Way You Love Me

sky dreams - ආකාස හීන

බියොන්ඩ් ෆ්‍රේම් වෙත - To Beyond Frame

sky dreams - ආකාස හීන

ත්‍රස්තවාදීන් යනු................,

sky dreams - ආකාස හීන

අම්මට හුඩු ......! අද මාර්තු අට........

sky dreams - ආකාස හීන