සෙහත් පුතු වෙනුවෙන් තෑබු සටහන

NUWAN's lane

බෙලිහුල් ඔය සිට සුන්දර ලිප්ටන් සීට් දක්වා ගමන් කලෙමු (Lipton seat Another Beautiful Location in Srilanka)

NUWAN's lane

Dialog Mobile Broadband Monthly Bill Reduced

NUWAN's lane

අට වසරකට පෙර අමිහිරි මතකය ( Memories of tsunami disaster in Srilanka )

NUWAN's lane

අපි නොදන්න නේත්‍රංපලම් - අනුරදේව ඔබට බොහොමත්ම ස්තුතියි (Nethra palam Cultivation in Srilanka)

NUWAN's lane

මාසිකව 150000/= උපයන්න (Internet jobs and E money)

NUWAN's lane

GO DADDY SPECIAL OFFER! .COMS just $2.95* per year up to 3 domains!

NUWAN's lane

පරන වාහන අංක තහඩු වලටත් දෑන් english numbers

NUWAN's lane

රදෑල්ලෙන් FM 96.3 ........ Sri Lanka Broadcasting Corporation (SLBC) radella towers බෑලීමට ගියෙමි.

NUWAN's lane

මොබිටෙල් කට්ටියට යන්න කිව්වා !!!

NUWAN's lane

අපි නොදන්න තුඹ වගාව ( රහට උයලා කෑවට හෑදෙන හෑටිත් පොඩ්ඩක් බලමුද?)

NUWAN's lane

රස කතා , ගුන කතා , කට කතා

NUWAN's lane

ශ්‍රි ලංකා යුධ හමුදා කමාන්ඩෝ රෙජිමේන්තු සටන් සුනඛ කංඩායම - දෑයට කිරුලේදි

NUWAN's lane

ඈත දුරක දෑස පාවෙලා

NUWAN's lane

අති පූජනිය වූ සෝම හිමියනි, ඔබ දෑයෙන් සමුගෙන හෙටට හරියටම වසර හතක්

NUWAN's lane

හම්බන්තොට මාගම්පුර ජාත්‍යන්තර වරාය (Magampura international harbour)

NUWAN's lane