වර්තමානයේ නර්තන කලාව ජිම්නාස්ටික්කරණය වෙලා

Lanka Art Diary - ලංකා කලා දිනපොත

සරසවි දෙව් ලොව සිට මා දයාබර දූ පුතුන්ට ලියන වග නම්...

Lanka Art Diary - ලංකා කලා දිනපොත

ඇන්ඩෘ ජයමාන්න පිළිබඳ ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායකයන් ලියා එවන ලද්දකි

Lanka Art Diary - ලංකා කලා දිනපොත

මකුළු දැල්

Lanka Art Diary - ලංකා කලා දිනපොත

ප්‍රවෘත්ති කියනකල් ලොක්කා මේසය ළඟ දණ ගහගෙන

Lanka Art Diary - ලංකා කලා දිනපොත

මල් වඩම් අනවශ්‍යයි බලන්න ආ රසිකාවට සිහිය නැතිවුණා

Lanka Art Diary - ලංකා කලා දිනපොත

* ඔබ ගැන නරක ආරංචියක් ලැබුණොත්

Lanka Art Diary - ලංකා කලා දිනපොත

මගේ මහත්තයා මට නීති දාන්නේ නැහැ - අනුරුද්ධිකා පාදුක්කගේ

Lanka Art Diary - ලංකා කලා දිනපොත

තව නූලෙන් ජීවිතය ඉවරයි

Lanka Art Diary - ලංකා කලා දිනපොත

‘තිගේ පතිවෘතාව ආරක්ෂා කර ගන්නට සිතීමෙන් දැන් පලක් නැහැ’

Lanka Art Diary - ලංකා කලා දිනපොත

හැමෝම මා වෙනුවෙන් මඩ නෑවා

Lanka Art Diary - ලංකා කලා දිනපොත

බොරු සීයලාට නඩුබොරු සීයලාට නඩු

Lanka Art Diary - ලංකා කලා දිනපොත

වෙද හාමිනේ මරුවාට පැරදුනාය

Lanka Art Diary - ලංකා කලා දිනපොත

සාරංග-උමාලි

Lanka Art Diary - ලංකා කලා දිනපොත

මට වෙලාවක් නෑ

Lanka Art Diary - ලංකා කලා දිනපොත

සිනමා ශාලා ධර්මශාලා බවට පත්වීමේ ආශ්චර්යය

Lanka Art Diary - ලංකා කලා දිනපොත

අද තියෙන්නෙ ඉතිහාසය විකුනගෙන කන තක්‌කඩින්ගේ සිනමාවක්‌

Lanka Art Diary - ලංකා කලා දිනපොත

මගේ හොඳ හොඳ සෙල්ලම් එළිවෙන ජාමෙට

Lanka Art Diary - ලංකා කලා දිනපොත

ධර්මප්‍රිය ඩයස් - ගුටිකෑමට නියමිතයි

Lanka Art Diary - ලංකා කලා දිනපොත