13 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්පූර්ණයෙන් අහෝසි කළ යුතුයි...! - අරුණ් සිද්ධාර්ත්

කසාපබ්බත ෴

රංජන් අධිකරණය සහ අරගලය..

කසාපබ්බත ෴

වාසුගේ IMF කතා....!

කසාපබ්බත ෴

රෙජිම් චේන්ජ් සැලසුම සහ ගෝඨාභය...

කසාපබ්බත ෴

අරගලය අරාජිකත්වය සහ විමල්...!

කසාපබ්බත ෴

නාමල්ගේ ඇම්බැට්ටයා අත්අඩංගුවට...!

කසාපබ්බත ෴

තෙල් බෙදිල්ල...

කසාපබ්බත ෴

අගමැති දිනේෂ්ට සුබ පැතුම්...!

කසාපබ්බත ෴

සජිත්ගේ කැපකිරිල්ල...!

කසාපබ්බත ෴

අරගලයෙන් දේශපාලන පක්ෂයක්..!

කසාපබ්බත ෴

ජනපති ඩලස්...අගමැති සජිත්...

කසාපබ්බත ෴

ෆැසිස්ට්වාදයට යට වෙකවාද? රනිල්ට යට වෙනවාද?

කසාපබ්බත ෴

කුරුන්දි වෙහෙර තහනම්...

කසාපබ්බත ෴

අජිකත්වයට එරෙහි වව්!

කසාපබ්බත ෴

අනුර කුමාර් ආණ්ඩුවක්....!

කසාපබ්බත ෴

ජුනි 09 සතුට සහ ජුලි 09 සතුට...!

කසාපබ්බත ෴

ඉන්ධන අර්බුදයෙන් පෞද්ගලික රෝහල් වැහුණ ද?

කසාපබ්බත ෴

අනුරට අගමැති වෙන්න ජන වරමක් නැද්ද?

කසාපබ්බත ෴

අගමැති පුටුව අනුරට දෙනු...!

කසාපබ්බත ෴

සිපෙට්කො සභාපතිකම ජනකට...

කසාපබ්බත ෴