புதிய வருகை - சிறுகதை உண்மையில் நேற்றைய தினமே குழந்தை பிறந்திருக்க வேண்டும். ஒரு நாள் பிந்தி விட்டது. இரவு பகலாக விழித்திருந்ததில் செல்வாவிற்கும் அசதியாக இருந்தது. ஹொஸ்பிற்றலுக்குப் போவதற்கு ஆயத்தமாகக் காரை வீட்டு முகப்பினிலே நிறுத்தியிருந்தான் அவன்."சாந்தினி வெளிக்கிடுவம் என்ன!"சாந்தினி பயந்தபடியே படுக்கைக்கும் ரொயிலற்றுக்குமாக, தனது பென்னாம் பெரிய வயித்தையும் தூக்கிக் கொண்டு நடை பயின்று கொண்டிருந்தாள். தேவைப்படும் சாமான்களைக் காரினுள் அடுக்கிக் கொண்டிருந்த செல்வாவிற்கு, அவளைப் பார்க்கக் கவலையாக இருந்தது. சாந்தினிக்கு இது முதற்

Previous Page