Untitled Post 1ஜி(1G), 2ஜி(2G) , 3ஜி(3G) , 4ஜி(4G) என்றால் என்ன?மொபைல் தொழில்நுட்பம் புதிய தலைமுறைக்கு ஏற்றவாறு வளர்ந்து கொண்டே உள்ளது.மொபைல் இல்லாத ஒருவரை பார்க்கவே அரிதாக இருக்கும் அளவுக்கு மொபைல்-ம் அதன் தொழில்நுட்பமும் வளர்த்துள்ளது.மொபைல் தொழில்நுட்பத்தின் ஆரம்பம் மற்றும் பின்வந்த ஒவ்வொரு தலைமுறையிலும் என்னென்ன வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட்டன என பார்ப்போம். 1ஜி(1G) (First Generation):(1981) 1ஜி என்பது முதல் தலைமுறை தொழில்நுட்பம். 1G ஒரு அனலாக் சிக்னல் .1G-ல் அனலாக் டிரான்ஸ்மிஷன்(analog transmission) நுட்பம் குரல் சமிக்ஞைக

காலநிலை மாற்றத்தை நாம் எவ்வாறு எதிர்த்து செயலாற்றுவது? காலநிலை மாற்றத்தை குறைப்பதற்கோ அல்லது ஒத்துப்போவதற்கோ எந்தவொறு விதத்திலும் நீங்கள் உதவி செய்ய முடியாத பின்வரும் வழிகளை நாங்கள் கடைபிடிக்க முடியும்.அதிக நேரத்திற்க்கு ஒளியூட்ட வேண்டின், CFL மின்குமிழ்களை பயன்படுத்தவூம். CFL மின்குமிழ்களை பயன்படுத்துவதன் மூலம் மின்சக்திப் பாவனையை 80% மாகக் குறைக்கலாம்.தொலைக்காட்சி, ஒளிப்படக் கருவி (video set-ups), ஒலிக் கருவி (stereo set-ups) மற்றும் கணணிகளின் மின் தொடுப்பினை பாவனையில் இல்லாத போது கழற்றிவிடவூம். துண்டித்தல் மட்டும் போதுமானதல்ல ஏனெனில் அவ்வாறு அறுக்காவிடின் 10

Previous Page