ආශාවරී 3 - මේඝලතා මුනගැසීම

නයියාගේ නයි

අවුරුදු සොපින් කෙරුවාව

නයියාගේ නයි

සිහිනයක් පාට පාටින්

නයියාගේ නයි

මතක පද 1 - යදමින් බැඳ විලංගු ලා

නයියාගේ නයි

චතුර්සේන කතා වස්තුව

නයියාගේ නයි

පින සමග බද්ධ වූ පුද පූජා විලාසිතාව

නයියාගේ නයි

වැලන්ටයින්, පෙනෙන තරමට රෝසපාට නැත

නයියාගේ නයි

ඇයි අනේ සෝමා පැන්නේ ?

නයියාගේ නයි

ආශාවරී 2 - සමහන් සොයාගැනීම

නයියාගේ නයි

ආශාවරී - කාශ්‍යප රජුගේ නැවත ඉපදීම

නයියාගේ නයි

ඇගේ උපන් දිනට...

නයියාගේ නයි

රුහුණු කුමාරියේ එතෙර කුමාරියට....

නයියාගේ නයි

සමාජ ජාල පිළිලයේ මුහුණුවර

නයියාගේ නයි

සමාජ ජාල - ඉදිරි දශකයේ පිළිලය ද?

නයියාගේ නයි

යමු යමු යමු අපි ඇවිද යමු ප්‍රේමියේ....

නයියාගේ නයි

දේශපාලන හා ආගමික වහල්ලු

නයියාගේ නයි

Registered ආගම නිසා මිථ්‍යාවන්ට කඩේ යාම

නයියාගේ නයි

සිස්සත්වෙට මොකෑ උනේ ?

නයියාගේ නයි

සිස්සත්වෙට මොකෑ උනේ ?

නයියාගේ නයි

සිංහල සිනමා අංශභාගයෙන් මිදීම හෙවත් මායා

නයියාගේ නයි