සංජයි සුප්පයි එක්ක කසුනඹර...

නයියාගේ නයි

කිරිහොද්දාගේ ප්‍රේමය

නයියාගේ නයි

චාඕ මල්ලි ගැම්මට පේස්බුක් ආවා...

නයියාගේ නයි

සීරුවෙන් සිටිමි

නයියාගේ නයි

දේශද්‍රෝහියාගේ නිර්මල හෘදය

නයියාගේ නයි

රාජිතගෙන් ටෝච් එළියක් ?

නයියාගේ නයි

සමාජ මාධ්‍යය, ජංජාලයක් ලෙස...

නයියාගේ නයි

ඕවත් වෙසක් කූඩුද බං ?

නයියාගේ නයි

සොඳුරිය අවුරුදු කොතරම් නපුරුද ?

නයියාගේ නයි

චූටි කෑලි මල් කතාව 4 - ආයෙත් ගෙදර

නයියාගේ නයි

කූඹිවාදයෙන් මිදිය යුතුය

නයියාගේ නයි

අගමැති දොට්ට දැමීම, පොතේ ඇත්තේ කොහොමද ?

නයියාගේ නයි

ජවිපෙ , ඉතින් ඊට පස්සෙ

නයියාගේ නයි

පෙබරවාරි 11 වැනිදා උදෑසන

නයියාගේ නයි

කූඹියෝ ලොකු ද?

නයියාගේ නයි

සහෝදරයා තුන්වන පාඩම - 57' බණ්ඩා,චෙල්වා ගිවිසුම

නයියාගේ නයි

සහෝදරයා දෙවන පාඩම - නුවරින් එන්න කළින්

නයියාගේ නයි

පෙම්වත් දිනපොත - කෙටි කතාව

නයියාගේ නයි

තනි ගෑණියෙක්ගෙන් පිරෙන්න තරම්....

නයියාගේ නයි

සහෝදරයා පළමු පාඩම - හැන්ඩි පෙරින්පනායගම්

නයියාගේ නයි