වඩිනු මැන නිදුකානනේ

Yakaagea Daviya

යකා ෆේස්බුක් යයි

Yakaagea Daviya

සුභ දෙමළ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා

Yakaagea Daviya

සුභ දෙමළ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා

Yakaagea Daviya

ඉතා අඩු වියදමකින් අවුරුදු සැමරිය හැක

Yakaagea Daviya

බොරු කීමේ කලාව

Yakaagea Daviya

යක්ෂයන්ගෙ නාගයන්ගෙ හා දේවයන්ගෙ කතන්දර හා සංස්කෘතික අනන්‍යතා

Yakaagea Daviya

එළුවාත් මුට්ටියත් මහදැනමුත්තාත් බේරන විසඳුමක්

Yakaagea Daviya

පිපිලා චන්ඩි පොහොට්ටු - කාටද දැන් පාරට්ටු

Yakaagea Daviya

රුක් අත්තන මල් ඊයෙත් පිපිලා බොලේ හැබෑටම පුදුමයිනේ

Yakaagea Daviya

ෆේස්බුක් තහනමේ හොඳ පැත්තක්

Yakaagea Daviya

වාද නැතී භේද නැතී ලස්සන ලොව හෙට අපට උදා වේවා

Yakaagea Daviya

ස්පාඤ්ඤයේ කාන්තා විප්ලවය

Yakaagea Daviya

සතුට

Yakaagea Daviya

පාවෙන ඡන්ද හා රටේ දේශපාලනය

Yakaagea Daviya

පාවෙන ඡන්ද හා රටේ දේශපාලනය

Yakaagea Daviya

නිදා සිටින අලියා

Yakaagea Daviya

නිදා සිටින අලියා

Yakaagea Daviya

සිසු සටන් වලට තිරසාර විසඳුමක්

Yakaagea Daviya

සිසු සටන් වලට තිරසාර විසඳුමක්

Yakaagea Daviya