සිංහල බෙහෙත් ඉංග්‍රීසියෙන් බිව්වා වගේ.. - Struggling with Prescription !!

සෑම්ගේ කතාව

ඒක තියෙන්න ඕනි ඕනෙම වෙලාවට... - Should be there in Need !!

සෑම්ගේ කතාව

කාන්තා ටයර් කතාවක්... - Female Tyre Story !!

සෑම්ගේ කතාව

මේසන් බාස් කතන්දර... - Masonry Stories !!

සෑම්ගේ කතාව

සීයාගේ ෂොට් එක.. - Grand pa's Share !!

සෑම්ගේ කතාව

ලොකු සීන් එකක් නෑ ඕයි... - No Big Deal !!!!

සෑම්ගේ කතාව

සැන්ටා ක්ලෝස් වූ හැටි... - End of Santa's Role !!

සෑම්ගේ කතාව

කස්සාගේ එක දෙක වේ... - Kassa's Sad Story !!

සෑම්ගේ කතාව

අම්මාගේ කවි සහ තාත්තාගේ රිප්ලයි..!!

සෑම්ගේ කතාව

උන්ට හෙන හත වැදී නැසේවා නැසේවා..!!

සෑම්ගේ කතාව

සුපිරි තරු ඇති - පදවැල් ලියන මහත්තුරු නැති.. - Need awesome lyrics !!

සෑම්ගේ කතාව

ඇගේ ඇස අග සහ නසීර් හමීඩ් ගේ ඇස අග - Let her/him Cry !!

සෑම්ගේ කතාව

ගංවතුරේ අතුරු කතා - 3 ආතල් කතා !!

සෑම්ගේ කතාව

ගංවතුරේ අතුරු කතා - 2 නොසෑහීම !!

සෑම්ගේ කතාව

ගංවතුර සහ කුහක කම.. Attitudes, Beyond Flood !!!

සෑම්ගේ කතාව

ඉර මාමාට සහ වැහි දෙයියන්ට ඉස්ටූටි කරන්නට ලියමි.. !!

සෑම්ගේ කතාව

කකුල් තද කොට බැඳෙමු සදහට - කැත හිත්වලට කවි !!

සෑම්ගේ කතාව

බොරු කීම කලාවක් නම්, කෙල්ලෝ පිකාසෝලාය...!!

සෑම්ගේ කතාව

කැම්පස් ගමන ගැන අනාවැකි දැක්වූ අයට තුති !!

සෑම්ගේ කතාව

කාටවත් කියන්න එපා මචං... - Top Secrets !!

සෑම්ගේ කතාව