ඔබේ ජීවිතය වාසනාවන්ත කරගැනීමේ හැකියාව ඇත්තේ ඔබටමයි. හිමිදිරි උදයේ සිතට මෙන්ම ගතට දැනෙන ප්‍රබෝධය දවස මුළුල්ලේම පවත්වා ගැනීමට අධිෂ්ඨාන කරගන්න. අන් අයගේ වැරදි සෙවීමට ගියහොත් ඔබේ සිත අපිරිසිදු වෙයි. අන් අය ඔබට සිත රිදෙන දේ කිවහොත් හා ඔබ ඒවා පිළිගතහොත් ඔබේ සිතේ ප්‍රබෝධය අඩු වෙයි. ප්‍රබෝධමත් සිත ඒ විදියටම තබා ගැනීමට විශේෂ වෑයමක් කළ යුතු නැත. කළ යුතු එකම කාර්යය ...

ඉගෙනීම, දක්ෂකම හා නුවණ සමඟ ධෛර්ය හා වීර්යය ද තිබෙන කෙනෙකු දියුණුවක් නොලබා සිටීම පුදුමයකි. තමන්ගේ දියුණුවට ඇති බාධාව අදෘශ්‍යමාන බලවේගයක් යැයි සිතන අය සිටිති. පෙර කරුමය හා ගුප්ත බලපෑම් නිසා යැයි සිතන්නට නැඹුරු වෙන්නේ ජීවිතයේ ප්‍රශ්න මතුවන විට දී ය. ස්වකීය දක්ෂතාවයන් සියල්ලම එකම ඉලක්කයක් වටා ගොණු නොකරන පුද්ගලයාට දියුණුවක් ලැබීමට බැරිය. හැම දෙයක්ම බදාගෙන කරන්නට යන අය අන්තිමේ ...

ඉගෙනීම, දක්ෂකම හා නුවණ සමඟ ධෛර්ය හා වීර්යය ද තිබෙන කෙනෙකු දියුණුවක් නොලබා සිටීම පුදුමයකි. තමන්ගේ දියුණුවට ඇති බාධාව අදෘශ්‍යමාන බලවේගයක් යැයි සිතන අය සිටිති. පෙර කරුමය හා ගුප්ත බලපෑම් නිසා යැයි සිතන්නට නැඹුරු වෙන්නේ ජීවිතයේ ප්‍රශ්න මතුවන විට දී ය. ස්වකීය දක්ෂතාවයන් සියල්ලම එකම ඉලක්කයක් වටා ගොණු නොකරන පුද්ගලයාට දියුණුවක් ලැබීමට බැරිය. හැම දෙයක්ම බදාගෙන කරන්නට යන අය අන්තිමේ ...

ඔබ ළඟ ඇති එක හොඳ ගුණයක් මෙනෙහි කරන්න. එම හොඳ ගුණය ඔබ වගා කරනවා ද? එය ඔබ ළඟක දී පාවිච්චි කළා ද? එසේ පාවිච්චි කළේ කාගේ යහපත සඳහා ද? ඔබේ මනසේ දිළිසිය යුතු නීතියක් ඇත. එනම්, “සියළුම සම්පත් උදාකර දීමට මගේ සිත තරම් බලවත් අන් බලවේගයක් නොමැත,” යන්නයි. ඔබ හා සම්බන්ධ යම් හොඳ ගතිගුණයක් ගැන දිනකට විනාඩි කිහිපයක් සිත යොමු ...

ඔබ ළඟ ඇති එක හොඳ ගුණයක් මෙනෙහි කරන්න. එම හොඳ ගුණය ඔබ වගා කරනවා ද? එය ඔබ ළඟක දී පාවිච්චි කළා ද? එසේ පාවිච්චි කළේ කාගේ යහපත සඳහා ද? ඔබේ මනසේ දිළිසිය යුතු නීතියක් ඇත. එනම්, “සියළුම සම්පත් උදාකර දීමට මගේ සිත තරම් බලවත් අන් බලවේගයක් නොමැත,” යන්නයි. ඔබ හා සම්බන්ධ යම් හොඳ ගතිගුණයක් ගැන දිනකට විනාඩි කිහිපයක් සිත යොමු ...

තමන්ට වඩා දුබලයින්, ස්ත්‍රීන්, බාල වයසේ සිටින අය හා තමන් යටතේ සිටින මෙහෙකරුවන් වැනි අයට තර්ජනය කරමින් බිය ගැන්වීම මානසික ආබාධයක ලක්ෂණයකි. කුඩා ළමුන් බිය වද්දා තමන් සතුටුවෙන වැඩිහිටි අය සිටිති. බිය ගන්වා කුඩා දරුවෙකු අඬවා ඉන්පසු “අඬන්න එපා,” කියමින් සිඹීමට හා සුරතල් කිරීමට සමහරු දැඩි ආශාවක් දක්වති. මෙම මානසික තත්වය වහා වෙනස්කර ගත යුතුයි. නැත්නම් තමන්ගේ ජීවිතය එකම කරදරකාරී ...

තමන්ට වඩා දුබලයින්, ස්ත්‍රීන්, බාල වයසේ සිටින අය හා තමන් යටතේ සිටින මෙහෙකරුවන් වැනි අයට තර්ජනය කරමින් බිය ගැන්වීම මානසික ආබාධයක ලක්ෂණයකි. කුඩා ළමුන් බිය වද්දා තමන් සතුටුවෙන වැඩිහිටි අය සිටිති. බිය ගන්වා කුඩා දරුවෙකු අඬවා ඉන්පසු “අඬන්න එපා,” කියමින් සිඹීමට හා සුරතල් කිරීමට සමහරු දැඩි ආශාවක් දක්වති. මෙම මානසික තත්වය වහා වෙනස්කර ගත යුතුයි. නැත්නම් තමන්ගේ ජීවිතය එකම කරදරකාරී ...

දකින දකින සැරේට “පාඩම් කරපන්,” “පොත ගනින් අතට,” “ඔහොම ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ,” කියන නිසා ළමයින්ට පොත්පත් කියවීම, පාඩම් කිරීම එපා වෙනව. සංසුන්ව පොත පතට සිත් යොමු කරවීමයි කළ යුත්තෙ. දුර්වලකම් යනු දුර්වලකම් හැටියට හඳුනාගෙන ඒවා ජයගන්න උත්සාහ කිරිම කළ යුතුයි. එහෙම නැතුව බැනුම් අවලාද කරන වැඩිහිටියන් දැකල බාල අයත් ඒ වැරදි මගට පිවිසෙනව. ඊට පස්සෙ “මූ මෝඩයා,” “මුගෙ පෙර කරුමෙට ...

දකින දකින සැරේට “පාඩම් කරපන්,” “පොත ගනින් අතට,” “ඔහොම ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ,” කියන නිසා ළමයින්ට පොත්පත් කියවීම, පාඩම් කිරීම එපා වෙනව. සංසුන්ව පොත පතට සිත් යොමු කරවීමයි කළ යුත්තෙ. දුර්වලකම් යනු දුර්වලකම් හැටියට හඳුනාගෙන ඒවා ජයගන්න උත්සාහ කිරිම කළ යුතුයි. එහෙම නැතුව බැනුම් අවලාද කරන වැඩිහිටියන් දැකල බාල අයත් ඒ වැරදි මගට පිවිසෙනව. ඊට පස්සෙ “මූ මෝඩයා,” “මුගෙ පෙර කරුමෙට ...

ඔබ කවදා හරි ඔබේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු නතර කොට මීට වඩා දියුණුවීමට ඕනෑ යයි සිතුවේද? මහා ධනවතෙකුගේ මාලිගයක් වැනි නිවසකට ගිය ඔබ “මොහු පෙර පිංකල කෙනෙක් මම පෙර පිං නොකළ කෙනෙක්,” යයි සිතුවාද? ලොකු ගෙයක්, වාහනයක්, දැසි දැස්සන් ඕනෑ යයි සිතුනාද? සාප්පුවක ඇති සාරියක් දැක මේවායින් දෙක තුන බැගින් මිල දී ගන්නට ඇත්නම් යයි සිතී ඇත්ද? පිටරට යන එන අය ...

ඔබ කවදා හරි ඔබේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු නතර කොට මීට වඩා දියුණුවීමට ඕනෑ යයි සිතුවේද? මහා ධනවතෙකුගේ මාලිගයක් වැනි නිවසකට ගිය ඔබ “මොහු පෙර පිංකල කෙනෙක් මම පෙර පිං නොකළ කෙනෙක්,” යයි සිතුවාද? ලොකු ගෙයක්, වාහනයක්, දැසි දැස්සන් ඕනෑ යයි සිතුනාද? සාප්පුවක ඇති සාරියක් දැක මේවායින් දෙක තුන බැගින් මිල දී ගන්නට ඇත්නම් යයි සිතී ඇත්ද? පිටරට යන එන අය ...

සංසුන් පුද්ගලයා තුල බලවත් ආත්ම විශ්වාසයක් ඇත. සංසුන් පුද්ගලයා වෙත අන් අය ආකර්ෂණය වෙති. ඔහු කෙරේ අන් අය විශ්වාසය තබති. පහත සඳහන් ප්‍රශ්න වලට අවංක සිතින් පිළිතුරු සපයන්න. එවිට ඔබ කොයිතරම් සංසුන් කෙනෙක්දැයි ඔබමට දැනගත හැකිය. ඔබ බොරැ කළොත් ඔබ ගැන ඔබට බොරු ප්‍රතිඵල ලැබේ. ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු වශයෙන් කෙළින්ම “ඔව්” හෝ “නැහැ” කියා යොදාගන්න. 1. අන් අයගේ සවන් යොමු ...

සංසුන් පුද්ගලයා තුල බලවත් ආත්ම විශ්වාසයක් ඇත. සංසුන් පුද්ගලයා වෙත අන් අය ආකර්ෂණය වෙති. ඔහු කෙරේ අන් අය විශ්වාසය තබති. පහත සඳහන් ප්‍රශ්න වලට අවංක සිතින් පිළිතුරු සපයන්න. එවිට ඔබ කොයිතරම් සංසුන් කෙනෙක්දැයි ඔබමට දැනගත හැකිය. ඔබ බොරැ කළොත් ඔබ ගැන ඔබට බොරු ප්‍රතිඵල ලැබේ. ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු වශයෙන් කෙළින්ම “ඔව්” හෝ “නැහැ” කියා යොදාගන්න. 1. අන් අයගේ සවන් යොමු ...

සිතට වදදෙන ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් විසඳා ගැනීමට මාර්ගයක් ඇත. චේතනාව කර්මය බව අදහන ඔබ පළමුකොට ඔබේ ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් ඇතැයි යන බලවත් චේතනාවක් ඇති කරගත යුතුය. සමහරු තමන්ගේ ප්‍රශ්නය සම්පූර්ණයෙන් විසඳී යනවාට කැමති නැත. පීනස සුව වුවහොත් රෑ වැඩ කරන්නට සිදුවේ යයි සිතන අයෙකුගේ පීනස සුව වෙන්නේ බාගෙටය. රක්ෂාවක් ලැබුනොත් දුෂ්කර පළාතකට යන්නට සිදුවේ යයි සිතන පුද්ගලයා තමාගේ රැකියා ප්‍රශ්නය විසඳෙනවාට අකමැතියි. ...

සිතට වදදෙන ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් විසඳා ගැනීමට මාර්ගයක් ඇත. චේතනාව කර්මය බව අදහන ඔබ පළමුකොට ඔබේ ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් ඇතැයි යන බලවත් චේතනාවක් ඇති කරගත යුතුය. සමහරු තමන්ගේ ප්‍රශ්නය සම්පූර්ණයෙන් විසඳී යනවාට කැමති නැත. පීනස සුව වුවහොත් රෑ වැඩ කරන්නට සිදුවේ යයි සිතන අයෙකුගේ පීනස සුව වෙන්නේ බාගෙටය. රක්ෂාවක් ලැබුනොත් දුෂ්කර පළාතකට යන්නට සිදුවේ යයි සිතන පුද්ගලයා තමාගේ රැකියා ප්‍රශ්නය විසඳෙනවාට අකමැතියි. ...

අනුන්ට රිදෙන විදියේ යටි උගුලක් ඇද සියුම් සතුටක් ලබා ගැනීම තමන්ගේ ‘අගය’ අනුන්ට පෙන්වීමට මඟුල්තුලා ආදියට නොයෑම තම අහංකාරකම, මානය, බොරු සෝබනය, උද්ධච්චකම තමන්ට තේරුම්ගත නොහැකිවීම අනුන්ගේ පහනෙන් එළිය බලමින් කෙළෙහිගුණ නොසැලකීම අන් කෙනෙකුට විඳින්නට සිදුවන යම් හිරිහැරයක් ගැන තමන් සතුටට පත්වීම ඇසුරු කරන අය සතුටු සිතින් ඉන්නවා දැකීම නුරුස්සන ස්වභාවය -සුමනදාස සමරසිංහ, 1979 මාර්තු 1, චිත්ත ධර්ම විද්‍යා ...

අනුන්ට රිදෙන විදියේ යටි උගුලක් ඇද සියුම් සතුටක් ලබා ගැනීම තමන්ගේ ‘අගය’ අනුන්ට පෙන්වීමට මඟුල්තුලා ආදියට නොයෑම තම අහංකාරකම, මානය, බොරු සෝබනය, උද්ධච්චකම තමන්ට තේරුම්ගත නොහැකිවීම අනුන්ගේ පහනෙන් එළිය බලමින් කෙළෙහිගුණ නොසැලකීම අන් කෙනෙකුට විඳින්නට සිදුවන යම් හිරිහැරයක් ගැන තමන් සතුටට පත්වීම ඇසුරු කරන අය සතුටු සිතින් ඉන්නවා දැකීම නුරුස්සන ස්වභාවය -සුමනදාස සමරසිංහ, 1979 මාර්තු 1, චිත්ත ධර්ම විද්‍යා ...

අද දවසේ ඔබේ සිත කරුණාවෙන් හා දයාවෙන් පුරවා ගන්න. එසේ පුරවා ගත් දේ ඔබට හමුවන සෑම කෙනෙකුටම බෙදන්න. අනුන්ට කරුණාව දයාව දීමට නම් ඒවා තමන් වෙත තිබිය යුතුයි. තමන් ළඟ නැති දෙයක් අනුන්ට දීමට හැකිවන්නේ කෙසේද? අනුන්ට කරුණාව දයාව පතුරුවා හරින්නට වෑයම් කරන බොහෝ දෙනා එම උතුම් ගතිගුණ පළමු කොට තමන් ළඟ ඇති කරගත යුතු බව නොදනිති. එදිනෙදා ජීවිතයේ දී ...

අද දවසේ ඔබේ සිත කරුණාවෙන් හා දයාවෙන් පුරවා ගන්න. එසේ පුරවා ගත් දේ ඔබට හමුවන සෑම කෙනෙකුටම බෙදන්න. අනුන්ට කරුණාව දයාව දීමට නම් ඒවා තමන් වෙත තිබිය යුතුයි. තමන් ළඟ නැති දෙයක් අනුන්ට දීමට හැකිවන්නේ කෙසේද? අනුන්ට කරුණාව දයාව පතුරුවා හරින්නට වෑයම් කරන බොහෝ දෙනා එම උතුම් ගතිගුණ පළමු කොට තමන් ළඟ ඇති කරගත යුතු බව නොදනිති. එදිනෙදා ජීවිතයේ දී ...

ප්‍රතිපත්තියක පිහිටුවීමට අපේ සිත යම් අරමුණකට ගොනු කරගත යුතුය. අපි නිතරම ඉරිසියා කරන්නේ අප ළඟ නැති යමක් තවත් කෙනෙකු ළඟ තියෙනවා දැකීමෙනි. “මං කාටවත් ඉරිසියා කරන්නේ නැහැ,” කියා යම් කෙනෙක් කියනවා නම් එය බොරුවකි. එසේම අපේ ඉරිසියාව නිතරම අප හොඳින් දන්නා අඳුනන අය වෙත පමණක් එල්ල කිරීම සිදුවේ. අප නාඳුනන අයට නිතරම හැම ලොතරැයියක දී ම මුල් දිනුම ඇදේ. එහෙත් ...

Previous Page