සන්නස්ගල, සන්නස් හා අලි හොරු - Donations, Promotions & Corruptions

මාතලන්

මගේ පන.. මගේ මාර පන - My Life, My Soul, Your Money, My Petrol

මාතලන්

නීතිය රජවීම - The day of Justice

මාතලන්

යහපාලනේ අවසන් කටයුතු පසුව දැණුම් දෙනු ලැබේ.. - Yapalana Funeral will be notified later

මාතලන්

මාමස්මි, බුර්කාව හා ආරක්ෂාව - Burqa, underworld & the security

මාතලන්

රනිල්ගේ ගජගා වන්නම හා පන්ති වෛරය - Ranil, Gajaga Wannama and Dirty Politics

මාතලන්

වඳ පෙත්ත හා ගොන් හැත්ත - Pills for bulls

මාතලන්

සමානාත්මතාවය, සමලිංගික සේවනය සේ දකිනා මී හරක් - Think Equal, LGBT and Buffalo

මාතලන්

තම්බි මරක්කල, දෙමළ හින්ගල හා මහසෝන් තලෙයිබාන්

මාතලන්

හලාල්, බොරුව හා පරාජය - Halal ha-ram in SL

මාතලන්

ඝෝඨා, ප්‍රජාතන්තරවාදය සහ නිර්මාල් දේවසිරි - Who will be the next President

මාතලන්

මාලනී ෆොන්සේකා, කළු කුස්සිය හා අළුත් අවුරුදු - Malani, Black Kitchen and New Year

මාතලන්

යුරේනිගේ පෑන්ටිය, සමන්තාගෙ ජංගිය හා සීයාගේ අමුඩය (23+) - Brief, Thongs & Grandpa's Amude (13+)

මාතලන්

කූඹී හා ලාංකිය දේශපාලනය ගැන මගේ සත පහ - Koombiyo & Siri Lanka Politics

මාතලන්

ළොක්කා නැති නිදහස.. (23+) - "Independence Day", For what..? (13+)

මාතලන්

රතුපස්වලට අමා වතුර - Blood aginst Water

මාතලන්

ඈ මගේ වියපත් සඳ හා ප්‍රියාන් ද සිල්වා - Couger & Priyan De Silva

මාතලන්

අතීසාරයට අමුඩ ගසනා අමන පාලකයෝ - Social media blockade in Sri Lanka

මාතලන්

මාක් සකර්බර්ග් ලංකාවේ - Mark Zuckerberg visits Siri Lanka

මාතලන්