ජනාධිපති කාර්යාලය, විගණකාධිපති පවා රටේ නීතිය දන්නේ නැද්ද?

පොලිටික්ස් LANKA

අන්තර්ජාලයට රනිල්‍ගේ ආණ්ඩුව ගේන අලුත් ම නීති හඳුනා ගන්න.

පොලිටික්ස් LANKA

මැති සබෙන් අවසර ගෙන කරන මහා මංකොල්ලය ගැන ඔබ දන්නවා ද?

පොලිටික්ස් LANKA

ශ්‍රී ලංකාවේ ලක්ෂ 10ක ජනතාවකට ඇඩ්‍රස් නෑ!

පොලිටික්ස් LANKA

මෙන්න සේවක අර්ථසාධකේ කොල්ල කන හැටි!

පොලිටික්ස් LANKA

විශ්වාසභංග යෝජනාවල අපූරු අතීතය!

පොලිටික්ස් LANKA

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව බොරු ගොත‍ා, ජනතාව නොමග යවනවා!

පොලිටික්ස් LANKA

කෙහෙළියට එරෙහි විශ්වාස භංගයට කුමක් වේවිද?

පොලිටික්ස් LANKA

රජයේ සමස්ත ආදායම ව‍ැඩිවෙයි!

පොලිටික්ස් LANKA

වසර 200ක ඉතිහාසයක් ඇති ශ්‍රී ලාංකික ජන කොටසක‍ගේ කතාව

පොලිටික්ස් LANKA

රනිල් රාජපක්ෂාලාට කඩේ බව පෙන්වන තවත් නිදසුනක්!

පොලිටික්ස් LANKA

වීරෝධාර හමුදාවේ රතුපස්වල ක්‍රියාන්විතයේ දශ වැනි සංවත්සරය...!

පොලිටික්ස් LANKA

අපේ වෘත්තීය අධ්‍යාපනයෙන් වසරකට ඩොලර් බිලියන 10ක් උපයන මගක්!

පොලිටික්ස් LANKA

රනිල්, කට පියා ගනින්! උසාවියේ විභාග වන කාරණා ගැන කතා කරන්න උඹට නොවෙයි කාටවත්ම බැහැ...! - ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සඳහා නීතිඥයෝ

පොලිටික්ස් LANKA

වසර 3ක් පැරණි නාමල්ගේ ලක්ෂ 26 විදුලි බිලේ කතාවේ ඇත්ත නැත්ත?

පොලිටික්ස් LANKA

රට හැර යන දොස්තරාලට රනිල් ගෙන් පොල්ලක්!

පොලිටික්ස් LANKA