නැගණියනි, මුසලු පෙම්වතාගේ ව්‍යාජ පෙම්බසට රැවටී දිවිය අඳුරු කර නොගන්න! නොරැවටෙන්න!

- දෙනෙත් හරින්න ! -

මහත්වරුනේ, මට ජාතිවාදියෙකුයෑයි කියාපල්ලා !

- දෙනෙත් හරින්න ! -

මොටිටාගල දාගැබ මටිටමි කිරීම පිටුපස තිබෙන බලවේගය

- දෙනෙත් හරින්න ! -

වැළලෙන බොදු උරුමය පිළිබඳව නිහඬ පාලකයෝ ගිණිතැබුණු පල්ලිය වෙනුවෙන් ක්ෂණික ප්‍රතිචාර දක්වති!!!

- දෙනෙත් හරින්න ! -

ආදරණීය විරු මව්නි, විරු සොයුරියනි,

- දෙනෙත් හරින්න ! -

යක්‍ෂයා පැන්නීමට බුදු පිළිම කුඩු කිරීම!

- දෙනෙත් හරින්න ! -

දස මහා යෝධයෝ

- දෙනෙත් හරින්න ! -

කඩුවෙන් පැතිරවූ සාමයේ ආගම – අන්තවාදී මූලධර්මවාදයේ අතීත කෙරුවාව!

- දෙනෙත් හරින්න ! -

අන්තවාදයෙන් වැනසෙන බොදු උරුමය, අරාබි තෙල් සහ මුස්ලිම් ව්‍යාපාර වර්ජනය පිලිබඳ කාලීන විග්‍රහයක්…

- දෙනෙත් හරින්න ! -

යුරෝපයට ආවඩන සිංහලයන්ට…

- දෙනෙත් හරින්න ! -