තාත්තා ඩූන් ඇන්ඩ් පුතා ඩූන්

අලුත් කාර්

හයිවේ නෙවේ දාපන් ඕක වැවේ (ලෑන්ඩ් රෝවර් ඉස්ටෝරිය)

අලුත් කාර්

ප්‍රොස්ට් සහ සෙන්නා - ගිනි කන්දක් ළඟ හිම කන්දක්

අලුත් කාර්

ඕක පැට්‍රෝල් නෙමෙයි ඩීසල්! අනේ උඹ දන්න ජීප්!

අලුත් කාර්

දේ සී මී රෝලින්

අලුත් කාර්

හඳ මාමා Mitsubishi Lancer Evo X MR එකේ යතේ, අපෙ මාමා Subaru Impreza WRX STi එකේ යතේ

අලුත් කාර්

ෆෝමියුලා සාගරේ රජවෙන්න යන මොරටුව කැම්පස් එකේ මෝරු

අලුත් කාර්

වයිපරෙත් ඩිවෝස් වුණා බ්‍රෝ!

අලුත් කාර්

අබාත් අප්පුහාමිලාගේ පියට්ටුවා මහතා ආගිය අතක් නැත. සොයාදෙන්න.

අලුත් කාර්

Ford GT40 හෙවත් කාර් ලෝකේ සබඳ පබිලිස් සීන් එක

අලුත් කාර්

උපාසක ගෙදර නසරානියා - Nissan GT-R

අලුත් කාර්

ජූනි 12 වෙනිදා ඔබ්සර්වර් එක්ක Torque & Throttle එනවා!

අලුත් කාර්

ඔයාට Prii වුණාට අපිට Prii නෑ හරිද! (වාහන Models වලට නම් දාන හැටි...)

අලුත් කාර්

Mahindra e2o- කැතට අලුත් අරුතක්

අලුත් කාර්

Ford Mustang EcoBoost- පිස්සුද හැටිද?

අලුත් කාර්

ෆොක්ස්වැගන් ආයෙමත් යුරෝපය ජයගනී

අලුත් කාර්

මිට්සුබිෂි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය නිසාන් යටතට?

අලුත් කාර්

තායිලන්තයේ Rally කාර්

අලුත් කාර්

සුබාරු මවු සමාගමේ නම වෙනස්වෙයි

අලුත් කාර්

Mitsubishi Evo X- සොඳුරු දඟකාරයාගේ නික්ම යාම

අලුත් කාර්