අලුත් Raspberry Pi 4 !

Tech Sayura

VEGA අලුත් තතු!

Tech Sayura

Install වෙන්නෙ නැති Arduino Compatible එකක් install කරගන්න විදිහ

Tech Sayura

ගූගල් වෙතින් හුවාවි වෙත තාවකාලික සහනයක්

Tech Sayura

හුවාවි සමාගමට ගූගල් සහය නවතා දමයි!

Tech Sayura

වින්ඩෝස් Startup වල එන Check Disk අක්‍රිය කරන හැටි

Tech Sayura

VPN ගැන

Tech Sayura

eSIM තාක්ෂණය

Tech Sayura

Samsung Galaxy S10

Tech Sayura

Google + අවසන් ගමනට සැරසෙයි

Tech Sayura

අඩු වියදම් සෝලා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් - 5

Tech Sayura

Sony Aibo : ගෙදර සුරතලාත් රොබෝ වෙයිද?

Tech Sayura

සීමා බිඳුන GitHub!

Tech Sayura

ආර්ඩුඊනෝ පාඩම 1 : LCD තිරයක් එක්ක වැඩ

Tech Sayura

පික්සල් බිලියන 24ක චීන පින්තූරේ

Tech Sayura

පෙති නැති ගුවන් යානා

Tech Sayura

හෙළකුරේ පරිගණක ආගමනය

Tech Sayura

රොබෝ ගොවිපළ..!

Tech Sayura

Youtube හදිසියේ බිඳවැටේ!

Tech Sayura

ජංගම දුරකථන පිලිකා බිය

Tech Sayura