පොලීසිය හා අයුතු ජනරාශි

සිව්වැනි මානය fourth dimension

සිවුරට නීති එපාද

සිව්වැනි මානය fourth dimension

මාතලන්ගේ ආන්ඩුවට උපදෙසක්

සිව්වැනි මානය fourth dimension

වැදගත්ම පුවතට අඩුම මාධ්‍ය අවධානය

සිව්වැනි මානය fourth dimension

මහින්ද රාජපක්ෂ

සිව්වැනි මානය fourth dimension

එක්නැලිගොඩ වීරයෙක්ද ද්‍රෝහියෙක්ද

සිව්වැනි මානය fourth dimension

ඉන්දික තොටවත්ත

සිව්වැනි මානය fourth dimension

ජාතික ගීය දෙබසින්ම ගැයීම දෙපැත්තේම අන්තවාදීන්ට පරාජයකි.

සිව්වැනි මානය fourth dimension

ලොක්කෙක් වුනේ නැත්නම් සොරි තමයි

සිව්වැනි මානය fourth dimension

ජාති ආගම් වාද වලට රාජකීය විසදුමක්

සිව්වැනි මානය fourth dimension

අළුත් පක්ෂයක් එයිද

සිව්වැනි මානය fourth dimension

කුමාර් ගුනරත්නම් හා ඊනියා වම්මු

සිව්වැනි මානය fourth dimension

මම පෙරේදා සාත්තරයක් අසන්නට ගියෙමි

සිව්වැනි මානය fourth dimension

හැම ගමකටම ජනාධිපතිකෙනෙක්

සිව්වැනි මානය fourth dimension

ඉන්දියාව සමග ගිවිසුම හොදද නරකද

සිව්වැනි මානය fourth dimension

ගීත තුනක්

සිව්වැනි මානය fourth dimension

මේ රටේ තිබූ නරකම ආන්ඩුව මොකක්ද

සිව්වැනි මානය fourth dimension

නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවයක් එපා

සිව්වැනි මානය fourth dimension

අලුත් හෙටක්

සිව්වැනි මානය fourth dimension

හිලරිද බර්නිද

සිව්වැනි මානය fourth dimension