ගීත තුනක්

සිව්වැනි මානය fourth dimension

මම පෙරේදා සාත්තරයක් අසන්නට ගියෙමි

සිව්වැනි මානය fourth dimension

එක්නැලිගොඩ වීරයෙක්ද ද්‍රෝහියෙක්ද

සිව්වැනි මානය fourth dimension

ජාතික ගීය දෙබසින්ම ගැයීම දෙපැත්තේම අන්තවාදීන්ට පරාජයකි.

සිව්වැනි මානය fourth dimension

මාධ්‍යවලට විකල්පයක් නැද්ද

සිව්වැනි මානය fourth dimension

අළුත් පක්ෂයක් එයිද

සිව්වැනි මානය fourth dimension

ඉන්දියාව සමග ගිවිසුම හොදද නරකද

සිව්වැනි මානය fourth dimension

Buffalo soldier in the heart of America

සිව්වැනි මානය fourth dimension

උපරිම බලය බෙදීමකට යමු

සිව්වැනි මානය fourth dimension

දෙමළ භාෂාව ඉගෙනීමේ වැදගත්කම

සිව්වැනි මානය fourth dimension

ඉන්දික තොටවත්ත

සිව්වැනි මානය fourth dimension

හැම ගමකටම ජනාධිපතිකෙනෙක්

සිව්වැනි මානය fourth dimension

හැම ගමකටම ජනාධිපතිකෙනෙක්

සිව්වැනි මානය fourth dimension

ජාති ආගම් වාද වලට රාජකීය විසදුමක්

සිව්වැනි මානය fourth dimension

කුමාර් ගුනරත්නම් හා ඊනියා වම්මු

සිව්වැනි මානය fourth dimension

ගවඝාතනය තහනම් කර ගවයන්ට තණබිම් සුලබ කරමු

සිව්වැනි මානය fourth dimension

සිවුරට නීති එපාද

සිව්වැනි මානය fourth dimension

මහින්ද රාජපක්ෂ

සිව්වැනි මානය fourth dimension

පොලීසිය හා අයුතු ජනරාශි

සිව්වැනි මානය fourth dimension

තනපට අහසට

සිව්වැනි මානය fourth dimension