ගැමුණු සොහොයුරු තිස්ස කුමරුන් රැකවරණ ලද සොඳුරු පුදබිම - දෙමටමල් මහ වෙහෙර

දසත සැරිසර

පානම්පත්තුවේ මහා පුද බිම වූ රෝහණයේ මහ වෙහෙර - ලාහුගල මඟුල් මහා විහාරය

දසත සැරිසර

හේවිසි හොරණෑ හඬ නැගෙන කතෝලික පුදබිම- වහකෝට්ටේ ශාන්ත අන්තෝනි දෙව්මැදුර

දසත සැරිසර

බැහැර වී යයි කලක් කළ පව් වරක් වැන්දොත් මුල්ගිරේ......

දසත සැරිසර

ගැමුණු - තිස්ස පිළිමලුන් වී යුධ විකුම් පෑ බිම එකළු කළ යුදඟනා මහ වෙහෙර..............

දසත සැරිසර

බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීයයෙකුගේ සිහින මාළිගාව- ඇඩිසම් මන්දීරය..........

දසත සැරිසර

ලොව පළමු දාගැබ ගිරිහඬු මහා සෑය....

දසත සැරිසර

සිරිසඟබෝ රජු මහා දාන පාරමිතා පිරූ හස්තිකුච්ඡි විහාරය

දසත සැරිසර

දුටුගැමුණු රජ දවස තැනූ නාමල් අංග රජමහ වෙහෙර... .

දසත සැරිසර

සීතාවක රාජධානියේ දෙව් විමන... බැරැන්ඩි කෝවිල ...

දසත සැරිසර

ආගමික සහජීවනයෙන් ඔප නැගුණු සෙල්මුවා නිමැවුම .. ..... නාලන්දා ගෙඩිගෙය.....

දසත සැරිසර

අතීත මුතුන් මිත්තන් විසූ පුරාණ ලෙන - බෙලිලෙන

දසත සැරිසර

ධනකුවේරයකුගේ කතාව සැඟව ගත් මහා මැදුර රිච්මන්ඩ් කාසල්ස් මන්දීරය......

දසත සැරිසර

පළමු රහතුන් වැඩසිටි සොඳුරු වන අරණ -- රිටිගල

දසත සැරිසර