අඩෝ මේ @#$ ගේ පුතා !!

නිහඬ සිත්තරාවී

විකිණෙන විකුණුනු ගැහැනිය

නිහඬ සිත්තරාවී

~~~ඔබේ නිහඬ බව~~~

නිහඬ සිත්තරාවී

නිවන් සුව පතමු

නිහඬ සිත්තරාවී

ලුණුත් නැති 2016 අවුරුද්ද කෑවද?හිටං

නිහඬ සිත්තරාවී

පාන් කමුද? පත්තු කරමුද? සීනිගල මිරිස් අඹරමුද?

නිහඬ සිත්තරාවී

තියෙනවද ඔය රෙද්ද

නිහඬ සිත්තරාවී

ලා රෝස පැහැති දුහුල් නයිටිය

නිහඬ සිත්තරාවී

උන් ගල් ගහල මරමු

නිහඬ සිත්තරාවී

සිල්වය්යගේ දුව ඇක්සිඩන්ට් වෙලාලූ

නිහඬ සිත්තරාවී

අනුන්ගෙ කෙහෙම්මල් අස්සේ අතදාන්න ගිහිං

නිහඬ සිත්තරාවී

~~කොහාගේ කූඩුවෙ කාක් පැටියෙක්~~

නිහඬ සිත්තරාවී

මහ රෑ කාමරයට ආ අමුත්තා ( 2)

නිහඬ සිත්තරාවී

බ්ලොග් සිහින මිය යන

නිහඬ සිත්තරාවී

රෑ හොරෙන් කාමරයට ආවෙ කවුද?

නිහඬ සිත්තරාවී

අල්ලස!අල්ලස!!අල්ලස!!!!

නිහඬ සිත්තරාවී

සසර ගමනද දිගු .............නිසා

නිහඬ සිත්තරාවී

අපිට මොකද වෙන්නේ?

නිහඬ සිත්තරාවී

කොහේවත් යන එවුං ගේ අස්සේ දාගෙන

නිහඬ සිත්තරාවී

~‍යුද්ධය විකුණ ගෙනම කමුද?~

නිහඬ සිත්තරාවී