මිනීමස්, නොමිනිස් මස්, ජෙෆ්‍රි ඩාමර් සහ අපි

(අ)සම්මත සටහන්

ලෝක යථාර්තය අවබෝධ කරගන්න තරම් බුද්ධිමත් දුප්පත් පවුල් වල කොලු ගැටව්

(අ)සම්මත සටහන්

ජනතාවගේ ටීවී චැනල්

(අ)සම්මත සටහන්

බයි වහලුන් එක්ක දේශපාලනය කතා කරන්න අමාරු ඇයි?

(අ)සම්මත සටහන්

මේ ලොවට දරුවන් බිහි කිරීම හරි ද?

(අ)සම්මත සටහන්

ජීවිතේ සුන්දරද? මෙතරම්!

(අ)සම්මත සටහන්

මැචින්ම කපල් එක

(අ)සම්මත සටහන්

දුර්ලභ සතුන් ඝාතනයේ අමුතු අවුල

(අ)සම්මත සටහන්

සිරිමල් වගේ වෙන්න

(අ)සම්මත සටහන්

නිශ්චිතය

(අ)සම්මත සටහන්

සාම්ප්‍රදායික රැඩිකලුන්

(අ)සම්මත සටහන්

සෙබළා රණවිරුවාට ඇන්දවීම

(අ)සම්මත සටහන්

යක්ෂයාට තම ආත්මය විකුණපු මිනිස්සු

(අ)සම්මත සටහන්

කලාව අනතුරු සහිතයි; ප්‍රවේශමෙන් පරිහරණය කරන්න

(අ)සම්මත සටහන්

අපි පිරිමි… උන් ගෑණු…!

(අ)සම්මත සටහන්

ෆේස් මාස්ක් සහ බුර්කා

(අ)සම්මත සටහන්

මරණය

(අ)සම්මත සටහන්

සැබෑ ලෝකයේ Joker ලා සහ මම

(අ)සම්මත සටහන්

ආගම ගැන කතාබහක්

(අ)සම්මත සටහන්

මිහිඳු හාමුදුරුවො ආපු හෙලිකොප්ටරේ

(අ)සම්මත සටහන්