මාධ්‍ය ආයතන(යක්) වෙත ප්‍රශ්ණ 7 ක්.......

පරිණාමය

අපෙන් ඈත් වී යන සොඳුරු රසවින්දනය - ජන කවි..

පරිණාමය

සරණාගතයින් වෙනුවෙන් අපි නැගී සිටිමු

පරිණාමය

නව යෞවනියන්ගේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් ආයෝජනය කරමු...

පරිණාමය

පරම වීර විභූෂණයෙන් පිදුම් ලද ප්‍රථම රණවිරුවා - හසලක වීර ගාමිණී

පරිණාමය

මිහිකතේ තුතිගීය...

පරිණාමය

තරුණ දිනය හා තරුණ ප්‍රජාව හමුවේ ඇති අභියෝග...

පරිණාමය

ග්‍රාමීය අධ්‍යාපනයේ හෙට දවස...

පරිණාමය

මත්පැන් දුම්වැටි සහ මාධ්‍ය වගකීම...

පරිණාමය

හොඳම දේ දරුවන්ට ..........ද??

පරිණාමය

නොපසුබට මිනිසුන්ගේ පුරාවෘත්තය 2

පරිණාමය

නොපසුබට මිනිසුන් ගේ පුරාවෘත්තය 1

පරිණාමය