බෙල්ජියමේ ගෝල පිපාසය ! ඇල්ජීරියාව සමහ රුසියාව! 16 කාටද?

Sri Lanka Football Fan : ලෝක පාපන්දු කුසලානය

ජර්මනිය, ඇමෙරිකාව,ඝානාව, පෘතුගාලය ගෝල වරුසාව අදයි!

Sri Lanka Football Fan : ලෝක පාපන්දු කුසලානය

ප්‍රංශය දණ නොනැමූ ඉක්වදෝරයේ සමුගැනීම!

Sri Lanka Football Fan : ලෝක පාපන්දු කුසලානය

තරඟයේ ගෝල 5යි! මෙසීට 2යි! ආජන්ටීනාව හා නයිජීරියාව 16ට!

Sri Lanka Football Fan : ලෝක පාපන්දු කුසලානය

බෙල්ජියමේ ශකාරිගේ ගෝල ත්‍රිත්වය! හොණ්ඩියුරාස් එලියට!

Sri Lanka Football Fan : ලෝක පාපන්දු කුසලානය

2014 රන් සපත්තුවට මෙසී නේමා සමයි! මුලර් අතලඟම!

Sri Lanka Football Fan : ලෝක පාපන්දු කුසලානය

ප්‍රංශයේ ආධිපත්‍ය! ඉක්වදෝරයේ අභියෝගය? ස්ට්විසර්ලන්තය ආරක්‍ෂිතද?

Sri Lanka Football Fan : ලෝක පාපන්දු කුසලානය

මෙසීගේ ගෝල අභියෝගය ! නයිජීරියා සහ ඉරානය 16ට තරඟයක!

Sri Lanka Football Fan : ලෝක පාපන්දු කුසලානය

ඩේවිඩ් විලා: ලෝක කුස‍‍ලානයේ වේදනාත්මක සමුගැනීම සුමිහිරියි!

Sri Lanka Football Fan : ලෝක පාපන්දු කුසලානය

16 වටයට යන කොස්ටාරිකාවේ සින්ඩරෙල්ලා

Sri Lanka Football Fan : ලෝක පාපන්දු කුසලානය

ඉතාලියට නිවාඩුවක් - උරුගුවේ 16ට! සුවාරෙස් හපා කයි!

Sri Lanka Football Fan : ලෝක පාපන්දු කුසලානය

නෙදර්ලන්ත චිලී තරඟය ආරම්භයේ සිටම උණුසුම් හා ප්‍රවේගවත්!

Sri Lanka Football Fan : ලෝක පාපන්දු කුසලානය

බ්‍රසීලය, නෙදර්ලන්තය, මැක්සිකෝව, චිලී 16 වටයට! නේමා පෙරමුණට!

Sri Lanka Football Fan : ලෝක පාපන්දු කුසලානය

නෙදර්ලන්ත - චිලී තරඟය ලෝක කුසලාන අවසාන තරඟයක් සේ වේවිද?

Sri Lanka Football Fan : ලෝක පාපන්දු කුසලානය

FIFA 2014 : 16 වටයට බ්‍රසීලයද? මැක්සිකෝවද? ක්‍රොඑ්ශියාවද ?

Sri Lanka Football Fan : ලෝක පාපන්දු කුසලානය

ක්‍රිස්ටියානෝ රොනල්ඩෝ ඩොස් සන්ටෝස් අවෙයිරෝ විවරණය

Sri Lanka Football Fan : ලෝක පාපන්දු කුසලානය