අර්බුද මැවීම

Roshan Herath

ටවුමෙ මදාවියා

Roshan Herath

හීනමානය හා දවල් හීන.

Roshan Herath

බැංකු ගිණුමේ මුදල් පරිස්සම් කරගනිමු

Roshan Herath

කඩේ යාමක් නොවේ.

Roshan Herath

සෝනි ගන්න අයට දෙවි පිහිටයි.

Roshan Herath

බස් එක මාර වේගෙන් යනවා

Roshan Herath

පොලිසියත් එක්ක (පාරෙදි) රණ්ඩු වෙන්න කලින්...

Roshan Herath

Xperia Phone එකට සිංහල දමමු. (Root and install SInhala into Sony Xperia - then Unroot)

Roshan Herath

කලාම් තියරියෙන් ජීවිතයට යමක් - ජීවිතය සමබර කරගනිමු.

Roshan Herath

අපේ ආතල් එක.

Roshan Herath

තහනම් වචනය "සිංහල"- ඉතින් භාෂාවත් තහනම් කරමුකො.

Roshan Herath

ගප්පියෝ. ඇස් රතුවෙන ජෝක් හරි තව කෙනෙකුගෙ හිත රිදෙන ජෝක් හරි කරන්න එපා චූටි පුතේ.

Roshan Herath

ගමෙන් පන්සලට.. පන්සලෙන් ගමට.. තෝරා ගැනීම තමන්ගේ අයිතියයි.

Roshan Herath

ඊබේ-පේපෑල් දීගය ජුලි 1න් අවසන්.

Roshan Herath

Mobitel APN settings for Xperia (Sony Xperia වලට මොබිටෙල් APN සැකසුම්)

Roshan Herath

දැලිපිහිය ලැබුනු කවුදෝ වගේ ලිනක්ස් ගත්තු අපේ අය

Roshan Herath

ආඩම්බරයි... මාන්දමිකයි...

Roshan Herath

විධාන තීරුව

Roshan Herath