දරු ප්‍රසූතියෙන් පසු?

Kadathura

ලිංගිකව එක්වීම ඔබට වේදනාකාරියි ද?

Kadathura

අපයෝජනයට, හිංසනයට හා දූෂණයට එරෙහිව නැගී සිටිමු

Kadathura

සතුටින් සිටින්න නම් දැන් ජීවත් වෙන්න!!

Kadathura

ඇයි මම එහෙම දෙයක් කරගත්තේ ?

Kadathura

ශුක්‍රාණුවක් සහ ඩිම්බයක් එකතු වී දරුවකු බිහිවන අයුරු

Kadathura

ඔබගේ ගැබ්ගෙල ශ්ලේෂ්මල හෙවත් Cervical Mucus පිළිබඳ ඔබ දැනුවත්ද?

Kadathura

sex කියන වචනය සෙවුමෙන් ලංකාව ඉතාමත් ඉදිරියෙන් !

Kadathura

ලිංගික අතවර හෝ අපයෝජන හෝ ලිංගික බලපෑම් වලින් වැලකීම

Kadathura

මොකක්ද මේ Candidiasis ?

Kadathura

පළමු ලිංගික එකතු වීම............

Kadathura

නිවැරදි උපත් පාලන කොපු භාවිතය

Kadathura

ඔසප් දින වල ලිංගික එකතු වීම

Kadathura

නිදි යහනේදී අඹු සැමියන් අතර සිදුවන සිත් රිදවීම්

Kadathura

මම කවදාවත් එයත් එක්ක රණ්ඩු වෙලා නෑ!

Kadathura