ෂිට් හැපන්ස්! SHIT HAPPENS! දේව සාපය ලද මාරක ගමන-2 වන කොටස

කෝරලේ වලව්ව

ෂිට් හැපන්ස්! SHIT HAPPENS! දේව සාපය ලද මාරක ගමන-1 වන කොටස

කෝරලේ වලව්ව

බෙන්තර වැඩ මුළුව සහ ලොකු මාමා සහ ගීතා නම් ගැට+ඉස්සි

කෝරලේ වලව්ව

ෆේස්බුක් තහනමේ අතුරු ඵලය 18+ සයිට් ද? සහ ව්‍යග්‍රා

කෝරලේ වලව්ව

ස. ස. ස. රසයෙයි කුණු රසයෙයි වෙනස වටහාගන්න.

කෝරලේ වලව්ව

රටවිරු ටැලන්ට් ස්ටාර්,පබාගේ බබා පාට් සහ විදේශ සේවා නියුක්තිකයන්...............

කෝරලේ වලව්ව

හංගන් තියන්න ඕනේ ජං* ප්‍රදර්ශනයේ දැමු බෝඩිම් කෙල්ලෝ

කෝරලේ වලව්ව

බම්බු ගහනවා. (කොහෙද?) ඉටිකිරිස් ඉන්දියන් කෑල්ල

කෝරලේ වලව්ව

මුස්ලිම් වර්ජනය සහ චෝගම් නිසා පාකිස්ථානෙට අහවල් එක දීම..........

කෝරලේ වලව්ව

ස්කයිප් එකේ අයිතිකාරයා බෙල්ලේ වැල ලාගත් හේතුව (ලිලි අක්කාගේ කතා)

කෝරලේ වලව්ව

කොටුපැනීම, අම්මයි දුවයි සමග පවුල් කෑ එකා (මාතලන්ට/අපූර්විට පිළිතුරු) 18+++++

කෝරලේ වලව්ව

අයියා පස්සෙන් ඒම (ගෘහසේවිකාවන්,ලිංගික අපයෝජන) අතිශයින්ම යමක් තේරුම් ගත හැක්කන්ට පමණයි 18++++++

කෝරලේ වලව්ව

වැන්දඹුවගේ තනිරැක්ක ජනා සහ ලංකාවේ අලුත්ම ගුවන් සේවය. 18+

කෝරලේ වලව්ව

වැන්දඹුවගේ තනිරැක්ක ජනා සහ ලංකාවේ අලුත්ම ගුවන් සේවය. 18+

කෝරලේ වලව්ව

බල්ලෙකු සමග ලිංගික ඇසුරක් පැවැත්වූ තරුණිය අමාරුවේ....... 18+++++++

කෝරලේ වලව්ව

බල්ලෙකු සමග ලිංගික ඇසුරක් පැවැත්වූ තරුණිය අමාරුවේ....... 18+++++++

කෝරලේ වලව්ව

කසාද බැඳලා කොච්චර කාලෙකින්ද ළමයෙක් හදන්න ඕනේ???????????????

කෝරලේ වලව්ව

කසාද බැඳලා කොච්චර කාලෙකින්ද ළමයෙක් හදන්න ඕනේ???????????????

කෝරලේ වලව්ව

කසාද බැඳලා කොච්චර කාලෙකින්ද ළමයෙක් හදන්න ඕනේ???????????????

කෝරලේ වලව්ව

තම්බිගේ පයිය ගලට සෙට්වුන හැටි 18+ 13+ 21+ ඕනේ කෙනෙක් කියවන්න දැනුමට හොඳයි

කෝරලේ වලව්ව