අවදි වීම

නිසල නිර්මාණ

බොහෝ දේ වෙනස් වී ඇත.

නිසල නිර්මාණ

ජෝෂුවා, නික්ලස් කොපර්නිකස් සහ අපේ ආච්චි

නිසල නිර්මාණ

හිනා කාලා නැගිටිනවා!

නිසල නිර්මාණ

ආදරය අන්ධයි!

නිසල නිර්මාණ

ජීව රසායනික විද්‍යාව

නිසල නිර්මාණ

පෙරවරණය - (PreSelection) --> අතිශයින්ම පිරිමින්ට පමණයි.

නිසල නිර්මාණ

මමද ආදරේ? මටද ආදරේ?

නිසල නිර්මාණ

ඩුප්ලිකේට් අංජනම

නිසල නිර්මාණ

සිහින හතක් දුටුවෙමි මම සත් දවසක් එක එක විලසට !

නිසල නිර්මාණ

ලෝකේ හරිම අසාධාරනයි

නිසල නිර්මාණ

මම මැරයෙකි, චන්ඩියෙකි.

නිසල නිර්මාණ

කණාමැදිපිරිමියා

නිසල නිර්මාණ

හ්ම්ම්.... දුකයි ඇත්තටම....

නිසල නිර්මාණ

GOD bless you ! හවස 6 ට 10 ක් තියල...

නිසල නිර්මාණ

ඔයත් මම වගේම මහා මෝඩයෙක්ද ?

නිසල නිර්මාණ

....ලෝක..බයිල....

නිසල නිර්මාණ

ඔබ තවමත් ජීවතුන් අතර..

නිසල නිර්මාණ

මා ප්‍රියතම රුවන් වැකිය

නිසල නිර්මාණ

"baby.. baby."ජේසුගේ ශ්‍රි ගල් ලෙනේ යාච්ඤාව"

නිසල නිර්මාණ