පිරබාහරන් හා විජේවීර | Pirabaharan and Wijeweera

Taboo Subjects | සාමාන්‍යයෙන් නොකියන කතා

සීපා ගිවිසුම හා ජේ. වී. පී. අම්බරුවෝ | CEPA and JVP idiots

Taboo Subjects | සාමාන්‍යයෙන් නොකියන කතා

ඉරාන් වික්‍රමරත්න: හිටපු බැංකුකරු, දේව ගැති, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී | Eran Wickramaratne: ex-Banker, Preacher, MP

Taboo Subjects | සාමාන්‍යයෙන් නොකියන කතා

විශ්වාසය (කෙටිම කෙටි කතාවක්) | The trust (A short story)

Taboo Subjects | සාමාන්‍යයෙන් නොකියන කතා

“දෙමළ මිනිසා” ගේ ආත්මාභිමානය | Pride of the “Tamil”

Taboo Subjects | සාමාන්‍යයෙන් නොකියන කතා

සිංහයාට පාදස්ථලයක් | A Pedestal for the Lion

Taboo Subjects | සාමාන්‍යයෙන් නොකියන කතා

යූ. එන්. පී. කාරයින්ට අනුකම්පා කරන්ට ඕනැ නැහැ (කතන්දරයකි) | I never sympathized with a UNPer (A story)

Taboo Subjects | සාමාන්‍යයෙන් නොකියන කතා

මරණයේ දොරකඩ සිට ලියන අකුරු - V for Vendetta

Taboo Subjects | සාමාන්‍යයෙන් නොකියන කතා

මහා මහින්ද | Mahinda the Great

Taboo Subjects | සාමාන්‍යයෙන් නොකියන කතා

ලසන්ත වික්‍රමතුංග (1958-2009) | Lasantha Wickramatunga (1958-2009)

Taboo Subjects | සාමාන්‍යයෙන් නොකියන කතා

ඉතින් ඊට පස්සෙ | After January 26th

Taboo Subjects | සාමාන්‍යයෙන් නොකියන කතා

පරාධීන රූපවාහිනිය | Invertebrate Television Network

Taboo Subjects | සාමාන්‍යයෙන් නොකියන කතා

මේ මර්ධනය නොවේ | This is not suppression

Taboo Subjects | සාමාන්‍යයෙන් නොකියන කතා

තෙරේසා මව් තුමිය හෙවත් දශකයේ ලොකුම මගඩිය.

Taboo Subjects | සාමාන්‍යයෙන් නොකියන කතා

සරත් ෆොන්සේකාගේ පළිගැනීම | Sarath Fonseka’s suicide mission

Taboo Subjects | සාමාන්‍යයෙන් නොකියන කතා

දයානන්ද දිශානායක නම් වූ රාජපක්ෂියා | True face of Dayananda Dissanayake

Taboo Subjects | සාමාන්‍යයෙන් නොකියන කතා

Case of Rape: Sarath Nanda Silva vs. Lady of Justice | දූෂණ චෝදනාව: සරත් නන්ද සිල්වාට එරෙහිව සාධාරණත්වයේ කන්‍යාව

Taboo Subjects | සාමාන්‍යයෙන් නොකියන කතා

ලෝක විනාශය | The end of the world

Taboo Subjects | සාමාන්‍යයෙන් නොකියන කතා

'...For war is a drug'|'...යුද්ධය යනු මත්ද්‍රව්‍යයකි' - [ පාඨක ලිපියකි ]

Taboo Subjects | සාමාන්‍යයෙන් නොකියන කතා