வெற்றியை தேடி + காமிக்ஸ் கோட்பாடுகள்

Vimalaharan

ஒரு பட்டப்பெயர் படலம் !!

Vimalaharan

Chinaman - ஒரு கிரிக்கெட் படலம்

Vimalaharan

வெறுங்கால் சுட்டிப்பையன் ஜென் - Barefoot GEN Comics

Vimalaharan

வாசிப்பு என்னும் மிருகம்

Vimalaharan

ராபீயின் பூனை ஒரு வாயாடி பூனை -- காமிக்ஸ்

Vimalaharan

Maus காமிக்ஸ்- வரலாற்றின் மேல் காய்ந்துபோன இரத்தத்துளிகள்

Vimalaharan

ஐஸ்பெர்க் காமிக்ஸ் இலங்கையில் ஒரு தமிழ் காமிக்ஸ் -- பாகம் 2

Vimalaharan

ஊழிகாலத்தில் ஒரு காமிக்ஸ் வேட்டை

Vimalaharan

அமெரிக்க காமிக்ஸ்கள் : சில Batman கதைகள்

Vimalaharan

பிரதீப்!!

Vimalaharan

மறுமலர்ச்சியின் பின்னரான டாப் டென் காமிக்ஸ் இதழ்கள் !!

Vimalaharan

ஒரு அடையாள அட்டை படலம்!

Vimalaharan

பிரம்மாஸ்திரம்!!

Vimalaharan

போர்முலா!!

Vimalaharan

அது!

Vimalaharan

ஈமெயில் கொலைகள்!!

Vimalaharan

Software Companyயில அப்படி என்னதான் வேலை செய்றாங்க..?

Vimalaharan

155 ஏறுங்கய்யா! ஏறுங்கய்யா!

Vimalaharan

ஐஸ்பெர்க் காமிக்ஸ் இலங்கையில் ஒரு தமிழ் காமிக்ஸ்

Vimalaharan