රාජ්‍ය සම්මාන මා(ෆි)යාව

සංවේදී (Sanwedi)

දෙමළු...

සංවේදී (Sanwedi)

ජීවිත තුට්ටුවකට නොවටිනායයි සිතන මාතර මහ රෝහල

සංවේදී (Sanwedi)

Extrasensory Perception (ESP) යනු යථාර්තයක්ද? මායාවක්ද? (සංවේදීගේ අත්දැකීම් ඇසුරින්)

සංවේදී (Sanwedi)

ඔබේ දැනුම් පොතට....

සංවේදී (Sanwedi)

අපි දික්කසාද වෙමු

සංවේදී (Sanwedi)

හයිබ්‍රිඩ් සිහිනය බොඳ කළ එකාලාට සුද්ධ සිංහලෙන්....

සංවේදී (Sanwedi)

ඇත්තටම මෛත්‍රීපාලට රට හදන්නට බැරිද?

සංවේදී (Sanwedi)

My3 ගේ සොහොයුරන් Vs උපාලි විජේවර්ධන

සංවේදී (Sanwedi)

ගමරාළගේ වංගෙඩිය නොහොත් 'ලොකු හොරා වානා...පොඩි හොරා ඕනා' තියරිය

සංවේදී (Sanwedi)

මා මෛත්‍රීට ඡන්දය නොදෙන්නේ ඇයි?

සංවේදී (Sanwedi)

කාටවත්ම නොකී මගේ ප්‍රේම වෘත්තාන්තය

සංවේදී (Sanwedi)

උන්ටම ගිය රටක්....!

සංවේදී (Sanwedi)

ඉන්ටර්නල්ද? එක්ටර්නල්ද?

සංවේදී (Sanwedi)

බැහැලා බැහැලා දැන්නම් බැහැලා...

සංවේදී (Sanwedi)

ආගම, ආගමික සාහිත්‍යය සහ ආගමික සංස්කෘතිය

සංවේදී (Sanwedi)

කාල යන්ත්‍රය සහ භෞතිකවාදියෝ

සංවේදී (Sanwedi)

අයි ඈම් ප්‍රවුඩ් ටු බී අ රැෂනලිස්ට්

සංවේදී (Sanwedi)

ඛේදවාචකයේ අතුරු කතා

සංවේදී (Sanwedi)

ඛේදවාචකය

සංවේදී (Sanwedi)