න්‍යෂ්ටික විකිරණශීලී කන්ටේනරය නැවත හරවා යැවීමට පියවර.

lanka bis news

මාදු ගඟේ අසිරිය සංචාරකයන්ට අත් විඳින්නට වරම් ලබාදෙන ගඟ බඩ අසිරිය සංචාරක හෝටලය

lanka bis news

Megan Fox still gets love

lanka bis news

Actress Ashley Greene

lanka bis news

break in the action

lanka bis news

Ameesha Patel walks

lanka bis news

වවුනියා කිලිනොච්චි අධි සම්පේ‍්‍රෂණ මාර්ගයේ වැඩ අවසන්

lanka bis news

Miss World contestant

lanka bis news

අන්තර් ජාතික න්‍යෂ්ටික තාක්ෂණික සමුළුව ඇරඹෙයි

lanka bis news

Miss Vietnam 2012

lanka bis news

රැහැන් පටවල් කැඩී ගියා නම් මහත් විනාශයක්

lanka bis news

මාරක නොවූ මහ අනතුරක්

lanka bis news

Republic of Korea provides US $ 67 m ODA to SL

lanka bis news