හනේ නොදකින් මෙහෙමත් තාත්තලා පුතාලා

නොනිමි අහස

එතකොට කවුද අවතාර්ට කියලා මඩ ගා ගත්තේ ???

නොනිමි අහස

එතකොට කවුද අවතාර්ට කියලා මඩ ගා ගත්තේ ???

නොනිමි අහස

නත්තල් සීයේ අත්තටගේ සර්ට පින්සිද්ද වෙන්ට විද්‍යාව ගොඩ ( කාටූන් ටොක්ක)

නොනිමි අහස

නත්තල් සීයේ අත්තටගේ සර්ට පින්සිද්ද වෙන්ට විද්‍යාව ගොඩ ( කාටූන් ටොක්ක)

නොනිමි අහස

උත්තර දීලා සිත්තරයක් තෑගි ගමු (අවතාර්ගේ සිත්තර තෑගි ප්‍රශ්නය 01)

නොනිමි අහස

උත්තර දීලා සිත්තරයක් තෑගි ගමු (අවතාර්ගේ සිත්තර තෑගි ප්‍රශ්නය 01)

නොනිමි අහස

සරුවට පොල් කඩන්න තියන ගහෙන් ඇට්ටි කඩනවද? 16++

නොනිමි අහස

සරුවට පොල් කඩන්න තියන ගහෙන් ඇට්ටි කඩනවද? 16++

නොනිමි අහස

අනේ පින්ඇති අයියේ අක්කේ .......පින වචනෙට ද???

නොනිමි අහස

අනේ පින්ඇති අයියේ අක්කේ .......පින වචනෙට ද???

නොනිමි අහස

මාසෙකට පස්සේ ..I'm back..

නොනිමි අහස

අවතාර්ගේ බ්ලොග් සිත්තර 03

නොනිමි අහස

ආදරය මේ තරම් විරහද? | මා දුටු ලව් බූට්

නොනිමි අහස

බඳින්න හිතෙනවානේ මිස් ඔයාව මට දැකපු ගමන් | විරිඳු සුරල්

නොනිමි අහස

අඩු ගානට එළිය දෙන බල්බ් මාරයා ( CFL දාන්න කලින් දෙපාරක් හිතමු)

නොනිමි අහස

සූටි කාලේ කතරගම මතකය

නොනිමි අහස

හීනෙන්වත් එන්න අම්මේ

නොනිමි අහස

අවතාර්ගේ කුජීත කාටූන් ඇහෙන් දකින මීළඟ බ්ලොග් හතර

නොනිමි අහස

අධ්‍යාපනය,ක්‍රිකට් මැදි උන මගෝඩිස්තුමාගේ නාඩගම

නොනිමි අහස