පිස්සු හැදිච්ච මංත්‍රීතුමා

aayubovanda

ස්ත්‍රීන් සහ පුරැෂයින් පොදු දේපල බවට පත් උනොත්

aayubovanda

Poya Special- දානය හා වසවර්ති මාරයා

aayubovanda

ආබාධිතයින්ට අපි සලකන හැටි

aayubovanda

ජේ.ආර්., රජීව් හක්කේ තබා සෙම ඇරිය හැටි.

aayubovanda

රෑ දොළහට දැකපු හොල්මන

aayubovanda

මහස්වෙතා දේවිගේ හැට්ටය ඇතුළේ

aayubovanda

සුරාවෙයි නුරාවෙයි අලකලංචි

aayubovanda

ගාල්ලෙ පච ගහ

aayubovanda

ආයුබෝවන්ඩ කියල මමත් එහෙනම් වැඩ අල්ලන්න හදන්නෙ.

aayubovanda