ෆිදෙල් කස්ත්‍රෝගෙන් දක්ෂිනාංෂික ජේ. ආර්. ට හවානා සුරුට්ටු, වාමාංශික අපේ අප්පච්චිට ගමේ කඩෙන් වැනිලා සුරුට්ටු

Nanda Wanninayaka

ගෝඨාටත් බනිමු. ආර්ථිකයත් ගොඩ දාමු.

Nanda Wanninayaka

ප්‍රතිසංස්කරණ, ප්‍රතිසංස්කරණ හා ප්‍රතිසංස්කරණ

Nanda Wanninayaka

නන්දගේ කොලම – 3 – හදවත රත්තරන් ජෝති ගැයූ අර්තාපල් ප්‍රවර්ධන ගීතය

Nanda Wanninayaka

නිශ්ශංක සේනාධිපති, මී හරක් සහ ජෝසෆ් ස්ටාලින්

Nanda Wanninayaka

CHEAP DATA PACKAGES FOR ONLINE CLASSES – MOBILE BROADBAND

Nanda Wanninayaka

Sri Lanka General Elections – 2020

Nanda Wanninayaka

උසාවිය නිහඬයි (Silence in the Courts)

Nanda Wanninayaka

My Experiences at Teaching Hospital – Jaffna

Nanda Wanninayaka

Valkyrie (Movie)

Nanda Wanninayaka

Pardoning the War Criminals and Terrorists in Sri Lanka

Nanda Wanninayaka

කප්රුක ඔන්ලයින් භාණ්ඩ වෙළඳාම සහ තැටිය රත් වූ විට රොටිය පුච්චා ගැනීම

Nanda Wanninayaka

නාගදීප සංචාරය – ආයෙත් නම් එපා

Nanda Wanninayaka

යාපනය මහජන පුස්තකාලය, තක්කඩියෝ සහ පාදඩයෝ

Nanda Wanninayaka

රන්ජන් රාමනායක නම් නියම “නළුවා”

Nanda Wanninayaka

Does Sri Lanka REALLY Need a Federal Solution? – FIGHTING SOMEONE ELSE'S WAR

Nanda Wanninayaka