ලාබෙට බැංකොක් යන්න ආසද? 2

Kavikaarige kathandara

ලාබෙට බැංකොක් යන්න ආසද???

Kavikaarige kathandara

මේසැරේ ඒ ලෙවල් පාස් අයට පිටරට සිස්සත්ත Undergraduate Scholarships

Kavikaarige kathandara

පරණ කතන්දරයක්......... නිදහස වෙනුවෙන්.......

Kavikaarige kathandara

ප්‍රාර්ථනාවක් ඉටුවෙන හැඩ!

Kavikaarige kathandara

හිතේ තියෙන ආසාවක් ඉටුවේදෝ ...........

Kavikaarige kathandara

Nuts...........

Kavikaarige kathandara

Miss France 2013 ලිප්ස්ටික් ගාල නැත්ද මංදා.........

Kavikaarige kathandara

Envy...............

Kavikaarige kathandara

Full House...........නයෙක්ද මංදා......

Kavikaarige kathandara

රැජින උනත් ගෑණියෙක්නෙ ...........

Kavikaarige kathandara

තවත් අවාසනාවන්ත අම්මෙකුගේ කතාවක්............

Kavikaarige kathandara

මෙන්න ගෑණු........

Kavikaarige kathandara

2013 Lamborghini Aventador Roadster

Kavikaarige kathandara

දන්නවද මේක අරුණි අක්කලාට දුන්නෙ කවුද කියල??

Kavikaarige kathandara

කවුරු හරිද කවුරු වැරදිද ඔබම කියන්න

Kavikaarige kathandara

ටෙලිෆෝන් කතා.......

Kavikaarige kathandara

ආයෙත් ප්‍රංශ යුවතියන් මෙව්ව එක මෙව්ව කරගෙන

Kavikaarige kathandara

ඔබාගේ කාර් එක විකිනීමට තිබේ

Kavikaarige kathandara