අධිවේගී මාර්ගයේ ඊනියා අධි සුඛෝපබෝගී බස්රථ සහ ආසන පටි පැළඳීමෙන් මරු දැකීම – So-Called “Extra Luxurious Buses” on Expressway and Deadly Seat Belts

මංකඩ

නෑසෙන ගී – මගේ සෙනෙහස මෙතෙක් වේ යැයි….

මංකඩ

අන්තර්ජාලය තුල ඔබ කොතරම් සුරක්‍ෂිතද?

මංකඩ

Microcontroller හැඳින්වීමක්

මංකඩ

මෙහෙමත් සති අන්තයක්

මංකඩ

පූසොන්ටත් සිය දිවිනසාගන්න හිතෙනවද? තවත් පූස් කතාවක්.

මංකඩ

අදියුරුවම් නැති ජීවන රංග

මංකඩ

ගැමුණුගේ බස්, අධිවේගී පාර, සහ ජා.ග.කො.ස.

මංකඩ

අවසානයක ඇරඹුම…

මංකඩ

I Always Thought You were the Best.. I Guess I Always will………

මංකඩ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්‍ෂේත්‍රයේ අයට නැතුවම බැරි SPICE

මංකඩ

තවත් එක් සුවඳ කුසුමක්

මංකඩ

අඩු වියදම් නමුත් ගුණත්වයෙන් අනූන බැටරි චාජරයක් හදමුද?

මංකඩ

පූසෙක් සහ තවත් පූසෙක්

මංකඩ

ඒ වෑයම වෙනුවෙන්

මංකඩ

අම්මෙ මෙන්නෝ…………

මංකඩ

Communication නම් බෑ physiotherapy දෙන්නද?

මංකඩ

ඔබ වාහනයේ ගියරය neutral කර පල්ලම් බහිනවද??

මංකඩ