අපිට පිස්සු ඕයි !!!

පලාමල්ල :::: palaamalla

ඈ ගණිකාවක්ද ? නැත... අසරණ වූ තවත් එක් ගැහණියකි...

පලාමල්ල :::: palaamalla

කාලය... තෝ නම් මහ මොකෙක්ද මන්දා...

පලාමල්ල :::: palaamalla

පොඩි පොඩි Love හුටපට

පලාමල්ල :::: palaamalla

කොච්චර කලත් සල්ලි නෑ බන්... ඉතිරි වෙන්නෙම නෑනේ

පලාමල්ල :::: palaamalla

පිස්සත් කසාද බැන්දා....

පලාමල්ල :::: palaamalla

ෆිල්ම් හෝල් ජරමරේ

පලාමල්ල :::: palaamalla

ඔබා මාමේ....

පලාමල්ල :::: palaamalla

දුක කියා කොළ ප්‍රින්ට් කර බස් වල ආධාර එකතු කිරීම... 50,000+ ආදයමක්...

පලාමල්ල :::: palaamalla

ජිවත් වන දා දැකගන්නටවත් ඇවිත් නොගිය දරුවෝ..

පලාමල්ල :::: palaamalla

මූනු පොතේ කෙලි පොඩ්ඩි

පලාමල්ල :::: palaamalla

AGM ගිහින් ගත්තු ආතල්

පලාමල්ල :::: palaamalla

ජීවිතේ මහ පුදුම දෙයක්

පලාමල්ල :::: palaamalla

සුලඟ වගේ ඇවිදින් සහ අක්ක කෙනෙක්ට ( ලව් ?? ) කිරීම...

පලාමල්ල :::: palaamalla

ටිකෙන් ටික අහල රාගය ඇවිස්සුනාද ???

පලාමල්ල :::: palaamalla

බොන තරමක් බඳින්න කලින් බීපල්ලා...

පලාමල්ල :::: palaamalla

ඉගෙන ගන්න රට ගිහින් අමාරුවෙ වැටෙන හැටි...

පලාමල්ල :::: palaamalla

බ්ලොග්කාරියනි... බ්ලොග් ලෝකේ ජනප්‍රිය වීමට මෙන්න අවස්ථාව...

පලාමල්ල :::: palaamalla

" මට ඔයාගෙන් බබෙක් ඕනි " තවත් එක් අසම්මත ( ආදර ?? ) කතාවක්..

පලාමල්ල :::: palaamalla

සති 2 යි.. කොල්ලො 3 යි... මට හමු වූ තවත් එක් කෙල්ලෙක්...

පලාමල්ල :::: palaamalla