මෛත්‍රි ව්‍යවස්ථාව ඇති කරන්න

ධනුෂ්කගේ තීරුව~~~ Dhanushka's Line

මෙත්තානිසංස සූත්‍රය

ධනුෂ්කගේ තීරුව~~~ Dhanushka's Line

“හිස් පුද්ගලයන්ගේ නින්දා අපහාස කිසිසේත්ම ගණන් ගත යුතු නැහැ”

ධනුෂ්කගේ තීරුව~~~ Dhanushka's Line

ජීව්තයට බුදුදහමෙන් බිදක්

ධනුෂ්කගේ තීරුව~~~ Dhanushka's Line

ඔබ ධර්මය තුළ දියුණු වෙනවා ද කියා දැන ගන්නේ කොහොම ද…?

ධනුෂ්කගේ තීරුව~~~ Dhanushka's Line

මරණය සුන්දර කරගන්නේ කොහොමද?

ධනුෂ්කගේ තීරුව~~~ Dhanushka's Line

ඉසිදාසි තෙරණියගේ කථාව-පරදාර සේවනයේ ආදීනව

ධනුෂ්කගේ තීරුව~~~ Dhanushka's Line

වැලන්ටයින් දවසේ තෙරුවන්සරණ යන්න

ධනුෂ්කගේ තීරුව~~~ Dhanushka's Line

ආශ්චර්යය මෙය නම්

ධනුෂ්කගේ තීරුව~~~ Dhanushka's Line

ප‍්‍රඥවන්තයින් වෙමු….

ධනුෂ්කගේ තීරුව~~~ Dhanushka's Line

කිරිකැටියා වෙනුවෙන් මා පිය ඔබේ වගකීම

ධනුෂ්කගේ තීරුව~~~ Dhanushka's Line

කිරිබත්ගොඩ අපේ ලොකුහමුදුරුවන්ගේ සදහම් දේශනා

ධනුෂ්කගේ තීරුව~~~ Dhanushka's Line

භාවනාවට කාලය මදි ද…? කුස්සියෙන් පටන් ගනිමු

ධනුෂ්කගේ තීරුව~~~ Dhanushka's Line

නමෝ බුද්ධාය!

ධනුෂ්කගේ තීරුව~~~ Dhanushka's Line

ලෝකෙ අනික් රටවල මිනිස්සුන්ට වඩා අපේ රටේ මිනිස්සු හුගක් වෙනස්

ධනුෂ්කගේ තීරුව~~~ Dhanushka's Line

තොරතුරු තාක්ෂණය ගැන අසා දැන ගන්න

ධනුෂ්කගේ තීරුව~~~ Dhanushka's Line