කවි මඩුවට ගියා

කිරිපුතාගෙ විත්ති

චන්ද අනාවැකි.... (කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය )

කිරිපුතාගෙ විත්ති

බඩට එක්සයිස්..........

කිරිපුතාගෙ විත්ති

තේරීම් කමිටුවේ අපූරු තේරිල්ල....

කිරිපුතාගෙ විත්ති

අම්මව ගස් බැඳපු උක්කුණා.....

කිරිපුතාගෙ විත්ති

අයි.පී.එල්. ගියපු අපේ කට්ටිය

කිරිපුතාගෙ විත්ති

සුදු නංගි සහ මනෝපාර

කිරිපුතාගෙ විත්ති

මැදියම් රැයේ ආ අමුත්තා (කුසුමාවතී - 2 )

කිරිපුතාගෙ විත්ති

මිනීවාහිනිය

කිරිපුතාගෙ විත්ති

කසිප්පු ප්‍රමෝෂන්

කිරිපුතාගෙ විත්ති

බොසා සහ බ්ලොග් එක

කිරිපුතාගෙ විත්ති

කාටත් හොරෙන් යන්නම ගිය සොඳුරු හිතවතා....

කිරිපුතාගෙ විත්ති

වැඩිම වියදමක් දරා ගල් පෙන්නන සුපර් සික්ස්.....

කිරිපුතාගෙ විත්ති

පුක කියන්නෙ ඇත්තටම කුණුහරුපයක්ද?

කිරිපුතාගෙ විත්ති

ගමේ මන්ත්‍රීගෙන් ගේම ඉල්ලන විජේ මාමා....

කිරිපුතාගෙ විත්ති

කුසුමාවතී (ත්‍රාසය භීතිය සැඟවුන ආදර අන්දරය )

කිරිපුතාගෙ විත්ති

කම්කරුවෙකුගේ මැයි දින පණිවුඩය.....

කිරිපුතාගෙ විත්ති

විජේ මාමා අයි.ටී.එන්. බලපු හැටි

කිරිපුතාගෙ විත්ති

නෝටි ඇමෙරිකා.........

කිරිපුතාගෙ විත්ති

සයිබර් බක්මහ උලෙල කොහොමද? එලද?

කිරිපුතාගෙ විත්ති