ගිනි අවි සහ ගිනි කෙළි!... ජනාධිපතිතුමාට විවෘත ලිපියක්..

උදහස් නොවූ අදහස්

ජවිපෙ, දෙමළ සන්ධානය, හියුමන් රයිට්ස් වොච්, ත්‍රස්තවාදය මැඬලීමේ පණත හා දූෂණයට එරෙහිව අන්නා ක්‍රමය..

උදහස් නොවූ අදහස්

දූෂණයට වැට බඳිමුද?

උදහස් නොවූ අදහස්

රට වෙනුවෙන් නිදිගැට හැර පෙරට යමු!

උදහස් නොවූ අදහස්

සරසවි සිසු ගැටුම්, අන්තරේ, ජ.වි.පෙ,එ.ජා.පය සහ ආණ්ඩුව...

උදහස් නොවූ අදහස්

සරත් ෆොන්සේකා නිදහස් කළ යුතුද?

උදහස් නොවූ අදහස්

චැනල් 4 කුමන්ත්‍රණයට එරෙහිව ..2

උදහස් නොවූ අදහස්

චැනල් 4 කුමන්ත්‍රණයට එරෙහිව...

උදහස් නොවූ අදහස්

අපේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කරණ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් සමුළුව.

උදහස් නොවූ අදහස්

වහා අවසන් කළ යුතු ප්‍රචණ්ඩ සංස්කෘතිය..

උදහස් නොවූ අදහස්

චැනල් 4 , සරත් ෆොන්සේකා,චන්ද්‍රිකා,විමුක්ති, සහ ශවේන්ද්‍ර ..

උදහස් නොවූ අදහස්

ලැබූ ජයග්‍රහණය තහවුරු කර ගැනීමට නම්..

උදහස් නොවූ අදහස්

ධනවාදයේ මීළඟ පියවර

උදහස් නොවූ අදහස්

නව ඇමති මණ්ඩලය සහ එහි වගකීම්

උදහස් නොවූ අදහස්

හොඳින් නරක කිරීම සහ නරකින් හොඳ කිරීම

උදහස් නොවූ අදහස්

අළුත් අවුරුද්දේ අළුත් ආණ්ඩුව

උදහස් නොවූ අදහස්

අප නියෝජනය කළ යුත්තේ කවුද?

උදහස් නොවූ අදහස්

ප්‍රිය වදනින් ලිපි ලියමුද?

උදහස් නොවූ අදහස්