2004 දී බලයට ගෙනාපු පර්සිගේ ආශ්චර්ය

STUDENTS' UNION OF THE UNIVERSITY OF RUHUNA

ගෝඨාභය ලඟ මෝරුන් ඉන්න බව ඇත්තද??

STUDENTS' UNION OF THE UNIVERSITY OF RUHUNA

ඔබ නොදන්න කෙප්ප සුමනේගේ කතාව

STUDENTS' UNION OF THE UNIVERSITY OF RUHUNA

RIP බොදු බල සේනා

STUDENTS' UNION OF THE UNIVERSITY OF RUHUNA

ජනපතිගේ අදූරදර්ශී ක්‍රියාපිළිවෙත ඉතා පිළිකුලෙන් හෙළාදකිනවා

STUDENTS' UNION OF THE UNIVERSITY OF RUHUNA

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඉතිහාසය ලියන මම

STUDENTS' UNION OF THE UNIVERSITY OF RUHUNA

විමල්ගේ ගෝලයෝත් විමල් හැරදා මෛත්‍රීට එක්වෙති!

STUDENTS' UNION OF THE UNIVERSITY OF RUHUNA

මහින්ද රාජපක්ෂ යනු මෙතෙක් බිහිවූ විකෘති මානසිකත්වයක් ඇති එකම ජනධිපතිවරයා බව .....

STUDENTS' UNION OF THE UNIVERSITY OF RUHUNA

බොදු බල සේනාවත් එක්ක කිසිම කතාවක් නෑ..

STUDENTS' UNION OF THE UNIVERSITY OF RUHUNA

සරසවි මිලිටරිකරණයට එරෙහිව රුහුණ සරසවි ආචාර්යවරුන්, අන්‍යධයන සේවකයන් හා සිසුන් වීදි බසී..

STUDENTS' UNION OF THE UNIVERSITY OF RUHUNA

අධ්‍යාපන පෞද්ගලීකරණයට, ශිෂ්‍ය සුබ සාධන පහසුකම් කප්පාඳුවට සහ ශිෂ්‍ය මර්ධනයට එරෙහි රුහුණ සිසුන් වීදිබසී...

STUDENTS' UNION OF THE UNIVERSITY OF RUHUNA

පෞද්ගලික උපාධි කඩ වලට එරෙහිව රුහුණේ සිසුන් අදත් වීදි බසි.

STUDENTS' UNION OF THE UNIVERSITY OF RUHUNA

ඉඩෝර බිම නිවාලන කදුරැල්ල,රුහුණ සරසවි කලා උළෙල 2011

STUDENTS' UNION OF THE UNIVERSITY OF RUHUNA

රුහුණ සරසවි පරිපාලන හා අනධ්‍යයන සේවක එකමුතුව උද්ඝෝෂණයක.

STUDENTS' UNION OF THE UNIVERSITY OF RUHUNA

පෞද්ගලික උපාධි කඩ වලට අවසර දීමට එරෙහිව රුහුණේ සිසුන් වීදි බසී...

STUDENTS' UNION OF THE UNIVERSITY OF RUHUNA

රුහුණ සරසවි ගී පැදුරට සියල්ල සූදානම්......

STUDENTS' UNION OF THE UNIVERSITY OF RUHUNA

රුහුණේ කෑම පෝලිම........

STUDENTS' UNION OF THE UNIVERSITY OF RUHUNA

විහඟ සැදැව 2011

STUDENTS' UNION OF THE UNIVERSITY OF RUHUNA

නේවාසිකාගරයේ සිවිලිම සිසුන්ගේ ඔලූවට......

STUDENTS' UNION OF THE UNIVERSITY OF RUHUNA

නේවාසිකාගාර බද්ධ රු 4800.00 යී.

STUDENTS' UNION OF THE UNIVERSITY OF RUHUNA