ධනය අභිජනනය හා එහි අතුරු ඵල

raigamahandiya

ධනය හා බලය!

raigamahandiya

අරක්කු හා රාජ්‍ය බදු!

raigamahandiya

කැරට් හා බීට්

raigamahandiya

කෙටිම කෙටි කතාවක්

raigamahandiya

හුණු කූරු ගෙවිලා, සිතියම් පොතේහි ඇඳුනේම බලි රූප නේදෝ?

raigamahandiya

අනාරාධිත අමුත්තන්!

raigamahandiya

කළ යුත්තේ කුමක්ද?

raigamahandiya

රටකින් එහා ඉගිල්ලෙන්න හොඳම කාලය කුමක්ද?

raigamahandiya

ගෙබිම ටයිල් කර වහලයට පොල් අතු සොයන මධ්‍යමපාන්තික (වෘත්තික) යන්!

raigamahandiya

දූ දරුවන් හා දෙමාපියන්!

raigamahandiya

පුරස්න සංක්‍රමණය!

raigamahandiya

කොකාගේ පාට අප දන්නේ, පියාඹන දාට වැටහෙන්නේ?

raigamahandiya

ඉතිරි තුන ගලවා බැලීම හා තවත් කතාන්දර!

raigamahandiya

අරක්කු, සිගරට් හා ඉලෙක්ට්‍රොනික් මත්ද්‍රව්‍යය

raigamahandiya

අනාරාධිත අමුත්තා

raigamahandiya

යොවුන් වසන්තය පාවී ගියපසු

raigamahandiya

සිඟිති ආදර දූපතකට යමු!

raigamahandiya

ටෙල් යුව පපා නොට් ටු ශෆ්ල් යොවුන් ආදරේ

raigamahandiya

පැනික් සංකල්පනා

raigamahandiya