රත්නපුර මහ සමන් දේවාලයේ පිහිටි පෘතුගීසි නිර්මාණය - Stone Sculpture of Portuguese Captain & Jaffna King

e - අටුවාව

ලංකාවේ ප්‍රථම පෘතුගීසි ස්මාරකය - Engraved Portuguese Coat of Arms Boulder in Colombo

e - අටුවාව

වික්ටෝරියා මහා රාජිනියගේ ප්‍රතිමාව - Statue of Queen Victoria

e - අටුවාව

ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජුගේ සිර කුටිය - King Sri Wickrama Rajasingha's Cell

e - අටුවාව

කුෂ්ඨරාජගල අවලෝකිතේශ්වර බෝධිසත්ව ප්‍රතිමාව - Avalokitheshvara Bodhisattva Statue of Kushtarajagala

e - අටුවාව

නාලන්ද ගෙඩිගේ - Nalanda Gedige [Image House]

e - අටුවාව

ඕලන්ද දොයිතු කාසි පිළිබඳ නිරීක්ෂණයක් - Observation about Dutch Duits Coins

e - අටුවාව

කිත්සිරිමෙවන් කැලණි රාජ මහා විහාරය - Kithsirimewan Kelani Raja Maha Viharaya

e - අටුවාව

දක්ඛිණ ථූපය - Dakkhina Stupa

e - අටුවාව

විජයබාහු මාළිගාව Palace of King Vijayabahu

e - අටුවාව

මැද්දේගම රජ මහා විහාරය - Meddegama Raja Maha Viharaya

e - අටුවාව

පොතුවිල් මුහුදු මහා විහාරය - Muhudu Maha Viaharaya

e - අටුවාව

රාවණා යුගයෙන් ඇරඹෙන බොල්තුඹේ සමන් දේවාලය - Sumana Saman [Deity]

e - අටුවාව

දොරට වැඩුම

e - අටුවාව