Show hidden files and forlders (වෛරස නිසා හෝ වෙනයම් හේතුවක් නිසා ෆයිල්ස් ෆෝල්ඩර්ස් සැගවිලා නම් දිගටම කියවන්න)

ජීවිතය අතින් ගෙන!:::..

Show hidden files and forlders (වෛරස නිසා හෝ වෙනයම් හේතුවක් නිසා ෆයිල්ස් ෆෝල්ඩර්ස් සැගවිලා නම් දිගටම කියවන්න)

ජීවිතය අතින් ගෙන!:::..

Disable Windows Boot Manager 7/8.1/10

ජීවිතය අතින් ගෙන!:::..

Disable Windows Boot Manager 7/8.1/10

ජීවිතය අතින් ගෙන!:::..

අපොස සා.පෙළ - ගැලීම් සටහන් (දෙවැනි කොටස)

ජීවිතය අතින් ගෙන!:::..

අපොස සා.පෙළ - ගැලීම් සටහන් (දෙවැනි කොටස)

ජීවිතය අතින් ගෙන!:::..

අපොස සා.පෙළ - ගැලීම් සටහන් (පළවෙනි කොටස)

ජීවිතය අතින් ගෙන!:::..

අපොස සා.පෙළ - ගැලීම් සටහන් (පළවෙනි කොටස)

ජීවිතය අතින් ගෙන!:::..

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ- පරිගණක වෛරස

ජීවිතය අතින් ගෙන!:::..

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ- පරිගණක වෛරස

ජීවිතය අතින් ගෙන!:::..

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ -අන්තර්ජාලය

ජීවිතය අතින් ගෙන!:::..

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ -අන්තර්ජාලය

ජීවිතය අතින් ගෙන!:::..