එයාර් හොස්ටර්ස්ලාගේ ලොකු කම !

වල්පල්

පොහොය දින වල රට පුරා සියළු වෙළඳ සැල් වසනු !

වල්පල්

වරෙව් මහතුනේ කුණු කය වළදන්ට

වල්පල්

හීන දහයක්

වල්පල්

එදිනෙදා ඇහෙන මෝඩ කතා #1

වල්පල්

සයිමාගේ කෙටි-නවකතාව

වල්පල්

ආදම් සහ ඒවගෙන් අහල කියපන්

වල්පල්

බුද්ධිමත් ජනතාවෙනි, ජහ ජහ !

වල්පල්

පාසැල විසින් බලෙන් මව්වරුන්ගේ ඇඟේ සාරිය එතීම ගැන

වල්පල්

අංකල්

වල්පල්

වේවැල් කෝටු නාරං සියඹලා අතු

වල්පල්

ආදරය විඳවන මිනිස්සු

වල්පල්

මම ගණිකාවක් නෙමේ; ලිංගික බඩුවක්. අවුල්ද?

වල්පල්

චෙස්ටර් ගැන කතාවක් නොවේ

වල්පල්

"වල් සීන් නැති මොනව හරි කියහල්ලකො උඹලට පෙන්නන්න"

වල්පල්

බලු පැටව් සහ වසු පැටව්

වල්පල්

ඉරාජ්

වල්පල්

ඩිවෝස් එක හෙට නෙමේ අද

වල්පල්

මොහොමඩ්

වල්පල්

මචන්, දැන්වත් ඉස්කෝලෙන් අවුට් වෙයං

වල්පල්