தூக்கிய திருவடி – சிறுகதை

சுருதி

மொழியியல் விருதினைப் பெற்றுக்கொள்கின்றார் ஜெயராமசர்மா

சுருதி

' உலகத் தமிழ்க் குறுநாவல் போட்டி 2018' - (வள்ளுவராண்டு 2049) காக்கைச் சிறகினிலே மாத இதழ் முன்னெடுத்த கவிஞர் கி பி அரவிந்தன் நினைவு இலக்கியப் பரிசு - முடிவுகள் :

சுருதி

இது என்ன புதுக்கதை – சிறுகதை

சுருதி

கடமை கடவுளிடம் சேர்க்கும் - சிசு.நாகேந்திரன்

சுருதி

விதியின் வழியே மதி செல்லும் - சிசு.நாகேந்திரன்

சுருதி

விக்ரர் துறைமுகமும் ’கிரனைட்’ தீவும்

சுருதி

அன்பென்று கொட்டு முரசே! காதலர் தினப் போட்டி

சுருதி

மணவினைகள் யாருடனோ - மாயவனின் விதி வகைகள்

சுருதி

முகநூல் நண்பர் தங்கேஸ்

சுருதி

முறே ஆறு (Murray River)

சுருதி

கறுப்புத்தானே இப்ப காப்பாற்றுகின்றது!

சுருதி

நீலத் தாமரை (Blue Lotus Water Garden)

சுருதி

`பன்முகம்’ - நூல் அறிமுகம்

சுருதி

உதவிக்கு ஒருவன், உளறுவதற்குப் பலர்.

சுருதி

புதைகுழித் தோட்டம் (Sinkhole Garden)

சுருதி

நிறம் மாறும் ஏரி (BLUE LAKE)

சுருதி

கங்காருப் பாய்ச்சல்கள் (27)

சுருதி

பன்முகம் - நூல் வெளியீட்டு விழா

சுருதி

கார் காலம் - நாவல்

சுருதி