கார் காலம் – நாவல்

சுருதி

கார் காலம் – நாவல்

சுருதி

அமரர் அருண்.விஜயராணி ஞாபகார்த்த சிறுகதைப் போட்டி 2016 முடிவுகள்

சுருதி

அமரர் எஸ்.பொ. ஞாபகார்த்த அனைத்துலக குறுநாவல் போட்டி 2016 முடிவுகள்

சுருதி

வாழ்வும் மூச்சும் இலக்கியத்திற்காக வாழ்ந்த இரசிகமணி

சுருதி

பார்ப்பதற்கும் வாங்குவதற்கும் - குறும் கதை

சுருதி

நல்ல நேரம்

சுருதி

ரகசிய பொலிஸ் 115 – Flashbacks

சுருதி

தோப்பூர் மகாராஜா - சிறுகதை

சுருதி

கனவு காணும் உலகம் – கட்டுரை

சுருதி

அப்பாக்கள் இருவர் – சிறுகதை

சுருதி

பொற்காலம் - கதிர்.பாலசுந்தரம்

சுருதி

பொற்காலம் - கதிர்.பாலசுந்தரம்

சுருதி

பச்சை மண்ணும் சுட்ட மண்ணும் – சிறுகதை

சுருதி

பொற்காலம் - கதிர்.பாலசுந்தரம்

சுருதி

பொற்காலம் - கதிர்.பாலசுந்தரம்

சுருதி

முதலும் வட்டியும்

சுருதி

பொற்காலம் - கதிர்.பாலசுந்தரம்

சுருதி

'சென்றிடுவீர் எட்டுத்திக்கும்' சிறுகதை விமர்சனத்தை முன் வைத்து

சுருதி

வானமுதம் தமிழ் வானொலி உலகளாவியரீதியில் நடாத்திய சிறுகதை, கவிதைப் போட்டி முடிவுகள் - 2016

சுருதி